Aktuality

 

Úhradu členských příspěvků  prosím provádějte na nový účet POSEC zřízený ČAS č. 2500452459 / 2010

 

Administrativa

Zpráva o činnosti Přístrojové a optické sekce

 

Cíl činnosti v roce 2011

V roce 2011 bylo hlavní prioritou testování astronomické techniky a technické poradenství, zejména pak těsnější spolupráce s některými sekcemi České astronomické společnosti a technická a konzultační činnost ve prospěch ostatních členů ČAS. Během letních prázdnin pak byl realizován projekt Erastothenes.

V tomto roce rovněž proběhly řádné volby do vedení sekce.

 

Zpráva o činnosti Přístrojové a optické sekce

 

Cíl činnosti v roce 2010

 V roce 2010 bylo hlavní prioritou testování astronomické techniky a technické poradenství, zejména pak těsnější spolupráce s některými sekcemi České astronomické společnosti a technická a konzultační činnost ve prospěch ostatních členů ČAS. Během letních prázdnin pak byl realizován projekt Erastothenes.

V tomto roce rovněž proběhly řádné volby do vedení sekce.

 


Zpráva o činnosti Přístrojové a optické sekce

 

Cíl činnosti v roce 2008

                V roce 2008 byla mimo hlavní prioritu (testování astronomické techniky a technické poradenství) věnována pozornost i projektu KYKLOP zaměřenému na ověření restaurace astronomických snímků.  Pro v roce 2008 nastaveny tyto priority:

,       projekt KYKLOP I,

-          prezentace výsledků činnosti členů na stránkách POSECu,

-          technická a konzultační činnost ve prospěch ostatních členů ČAS.

 

Zpráva o činnosti Přístrojové a optické sekce

 

Cíl činnosti v roce 2009

V roce 2009 bylo hlavní prioritou testování astronomické techniky a technické poradenství, zejména pak těsnější spolupráce s některými sekcemi České astronomické společnosti a technická a konzultační činnost ve prospěch ostatních členů ČAS.

Podkategorie