Aktuality

 

Úhradu členských příspěvků  prosím provádějte na nový účet POSEC zřízený ČAS č. 2500452459 / 2010

 


Zpráva o činnosti Přístrojové a optické sekce

 

Cíl činnosti v roce 2008

                V roce 2008 byla mimo hlavní prioritu (testování astronomické techniky a technické poradenství) věnována pozornost i projektu KYKLOP zaměřenému na ověření restaurace astronomických snímků.  Pro v roce 2008 nastaveny tyto priority:

,       projekt KYKLOP I,

-          prezentace výsledků činnosti členů na stránkách POSECu,

-          technická a konzultační činnost ve prospěch ostatních členů ČAS.

 

 

Hlavní akce v roce 2008

                Vlastní činnost POSEC lze rozdělit do těchto základních skupin:

a)       Testování optických přístrojů a jejich příslušenství.

b)       Návody, rady, výměna zkušeností.

c)       Recenze a testy astronomického softwaru.

d)       Další činnost, zejména pak „technický koutek“ na vybraných setkáních organizovaných ČAS.

 

Největším projektem POSECu byl v roce 2008 projekt KYKLOP I. Do projektu se zapojilo ve větším či menším měřítku přes 30 astronomů nejen z ČR, ale např. i Slovenska, Německa či Rakouska. Pomocí něj se podařilo ověřit vlastní metodu synchronního snímání a syntézy obrazů o vysokém rozlišení. Výsledkem je pak sada velmi kvalitních snímků, jejich konečné zpracování v této době probíhá a bude možné se s nimi seznámit i na serveru POSEC. S ohledem na výborné výsledky lze očekávat, že tento projekt v roce 2010 bude pokračovat.

Vybrané testy a recenze optických přístrojů a jejich příslušenství

Test/recenze

Výstup

Test malých triedrů

Zveřejněno na serveru Posec

Okuláry Celestron Ultima

Zveřejněno na serveru Posec

Okulár Tv Ethos

Zveřejněno na serveru Posec

Ultralehké montáže pro astrografii

Zveřejněno na serveru Posec

Měření periodické chyby

Zveřejněno na serveru Posec

Software Periodik error analyse

Zveřejněno na serveru Posec

 

 

Další činnost

Akce

Výstup

Projekt KYKLOP I (3 články)

Zveřejněno na serveru Posec

Seminář amatér. konstruktérů dalekohledů (Rokycany)

Prezentace projektu KYKLOP a Posec, technické poradenství

Technický koutek na MHV 2008

Konzultace dle individuálních požadavků na místě

 

 

 


 

Závěr

                Činnost Přístrojové a optické sekce se podařilo udržet na odpovídající úrovni  to zejména co do kvality prezentovaných výsledků. Bohužel se stále nedaří aktivněji do činnosti zapojit větší počet přispěvovatelů.  Přesto se alespoň dílčím způsobem podařilo zapojit i několik nečlenů  POSECu. Celkem bylo publikováno na serveru POSECu v roce 2008 publikováno 14 článků, z toho 10 testů a recenzí přímo zaměřených na astronomickou techniku.

               

 

V Brně, Praze dne  13. 1. 2009

 

 

Zprávu o činnosti zpracoval:                                                                          Zdeněk Řehoř (předseda POSEC),

Josef Ladra (místopředseda POSEC)