Aktuality

 

Úhradu členských příspěvků  prosím provádějte na nový účet POSEC zřízený ČAS č. 2500452459 / 2010

 

Zpráva o činnosti Přístrojové a optické sekce

 

Cíl činnosti v roce 2009

V roce 2009 bylo hlavní prioritou testování astronomické techniky a technické poradenství, zejména pak těsnější spolupráce s některými sekcemi České astronomické společnosti a technická a konzultační činnost ve prospěch ostatních členů ČAS.

 

Hlavní akce v roce 2009

Vlastní činnost POSEC lze rozdělit do těchto základních skupin:

  1. Testování optických přístrojů a jejich příslušenství.

  2. Návody, rady, výměna zkušeností.

  3. Recenze a testy astronomického softwaru.

  4. Další činnost, zejména pak „technický koutek“ na vybraných setkáních organizovaných ČAS.

 

Ve spolupráci se Sekce proměnných hvězd a exoplanet byla vytvořena pro ejí potřeby metodika metodika měření CCD snímačů. Jde o pokračování projektu z minulého roku. Umožňuje ověření vhodnosti existujících detektorů pro potřeby fotometrických měření jendoduchými prostředky.

Přímo navazujícím projektem POSECu byl v roce 2009 projekt FITSBiner. Výsledý software je určený pro automatické předzpracování snímků z digitálních fotoaparátů a je určen pro účely měření jasnosti proměnných hvězd.

Pozornost byla rovněž věnována přípravě projektu KYKLOP II, který přímo naváža na projekt KYKLOP, který probíhal v roce 2008. V rámci příprav byl organizován seminář spolupracovníků projektu KYKLOP, na kterém byly dohodnuty podrobnosti projektu příštího. Předpokládaný start projektu KYKLOP II je v polovině roku 2010.

Vybrané testy a recenze optických přístrojů a jejich příslušenství

Test/recenze

Výstup

Sluneční dalekohledy LUNT

Zveřejněno na serveru Posec

Setkání HTT 2009 Německo

Zveřejněno na serveru Posec

Recenze Canon 40Da chlazený

Zveřejněno na serveru Posec

Recenze montáže Gemini G42

Zveřejněno na serveru Posec

Sky Watcher Equinox 120EDF

Zveřejněno na serveru Posec

seriál Astronomické hledáčky

Zveřejněno na serveru Posec

 

 

Další činnost

Akce

Výstup

Metodika měření CCD

 

Seminář amatér. Konstruktérů dalekohledů (Rokycany)

Seminář projektu KYKLOP

Technický koutek na MHV 2009

Konzultace dle individuálních požadavků na místě

 

 

 

Plán hlavních akcí na rok 2010

 

Akce

Termín

Hlavní cíl

Volby do VV POSEC

červen 2010

 

MHV 2010

jaro 2010

spolupodíl na programu v rámci MHV

Seminář amatér. konstruktérů dalekohledů (Rokycany)

podzim 2010

prezentace Posec, technické poradenství

Projekt KYKLOP

 

Mezinárodní spolupráce astronomů

 

 

 

 

Návrh rozpočtu na rok 2010

Výše členského přípěvku v POSECu se pro rok 2010 nestanovuje a zústává tak na 0,- Kč. Pro rok 2010 neuplatňuje POSEC žádný nárok na dotaci z prostředků ČAS.

 

Závěr

Činnost Přístrojové a optické sekce se podařilo udržet na odpovídající úrovni to zejména co do kvality prezentovaných výsledků. Bohužel se stále nedaří aktivněji do činnosti zapojit větší počet přispěvovatelů. Přesto se alespoň dílčím způsobem podařilo zapojit i několik nečlenů POSECu. Celkem bylo publikováno na serveru POSECu v roce 2009 publikováno 14 článků, z toho 11 testů a recenzí přímo zaměřených na astronomickou techniku.

V následujícím roce 2010 je připraven projekt Eratosthenes. Cílovou skupinou jsou (nejen) žáci a studenti základních a středních škol. V průběhu roku se budou moci seznámit se základními přístroji a metodami měření využívanými již ve starověku a středověku. Na relativně jednoduchých měřeních (např. určení dvojích geografických souřadnic) si je pak budou moci sami vyzkoušet v praxi.

 

 

 

 

V Brně, Praze dne 13. 1. 2010

 

 

Zprávu o činnosti zpracoval: Zdeněk Řehoř (předseda POSEC),

 

Josef Ladra (místopředseda POSEC)