Aktuality

 

Úhradu členských příspěvků  prosím provádějte na nový účet POSEC zřízený ČAS č. 2500452459 / 2010

 

Zpráva o činnosti Přístrojové a optické sekce

 

Cíl činnosti v roce 2006

V roce 2006 proběhly v Přístrojové a optické sekci volby nového výboru. Při zahájení své činnosti výbor stanovil tyto priority:

  • prezentace astronomické techniky na webu Posecu,

  • prezentace výsledků činnosti členů na těchto stránkách,

  • technická a konzultační činnost ve prospěch ostatních členů ČAS.

 

Hlavní akce v roce 2006

Vlastní činnost POSEC lze rozdělit do těchto základních skupin:

  1. Testování optických přístrojů a jejich příslušenství.

  2. Návody, rady, výměna zkušeností.

  3. Recenze a testy astronomického softwaru.

  4. Další činnost, zejména pak „technický koutek“ na vybraných setkáních organizovaných ČAS.

 

Vybrané testy a recenze optických přístrojů a jejich příslušenství

Test/recenze

Výstup

Recenze spektrografu SBIG DSS-7

Zveřejněno na serveru Posec

Binokulární nástavec Baader MaxBright

Zveřejněno na serveru Posec

Řada okulárů WO UWAN

Zveřejněno na serveru Posec

Meade LX200R

Zveřejněno na serveru Posec

Celestron CPC 1100Xlt

Zveřejněno na serveru Posec

Test refraktorů Skymaster2006

Zveřejněno na serveru Posec

TVGuider – autonomní autopointer

Zveřejněno na serveru Posec

 

Návody, zkušenosti, rady

Návod

Výstup

Seriál „Astronomický software“

Zveřejněno na serveru Posec

Seriál „Základy optických přístrojů“

Zveřejněno na serveru Posec

Seriál „Kvalita optických přístrojů“

Zveřejněno na serveru Posec

Zkušenosti s pozorovací technikou a CCD

Zveřejněno na serveru Posec

Nová rubrika na stránkách POSEC – rady uživatelům

Zveřejněno na serveru Posec

Tvorba návodu „Jak vybírat dalekohled“

Zveřejněno na serveru Astro

 

Další činnost

Akce

Výstup

3. MHV 2006 v Zubří

Zveřejněno na serveru Posec

Setkání SkyMaster 2006

Zveřejněno na serveru Posec

Seminář amatérských konstruktérů dalekohledů, Rokycany 2006

Konzultace dle individuálních požadavků na místě

Setkání na Herzbergu 2006

Zveřejněno na serveru Posec

 

 

Plán hlavních akcí na rok 2007

 

Akce

Termín

Hlavní cíl

 

 

 

MHV 2007

jaro 2007

spolupodíl na programu v rámci MHV

Setkání SkyMaster 2007

jaro 2007

technický koutek

Seminář amatér. konstruktérů dalekohledů (Rokycany)

podzim 2007

prezentace Posec, technické poradenství

Setkání v Herzbergeru

Podzim 2007

spolupráce s němec. kolegy

 

 

 

 

Závěr

Činnost Přístrojové a optické sekce se podařilo udržet na odpovídající úrovni to co do počtu i kvality prezentovaných výsledků. Bohužel se stále nedaří aktivněji do činnosti zapojit větší počet přispěvovatelů. Přesto se alespoň dílčím způsobem podařilo zapojit i několik nečlenů POSECu. Celkem bylo publikováno na serveru POSECu v roce 2006 publikováno 33 článků. Mezi nimi jsou 3 seriály, řada testů astronomické techniky a recenzí. Za zdařilou lze považovat činnost sekce na akcích, již se účastnila. Za všechny jmenujme např. MHV2006. To vše je příslibem, že činnost POSECu se bude v příštím roce dále úspěšně rozvíjet.

 

 

 

 

V Brně, Praze dne 3. 1. 2007

 

 

Zprávu o činnosti zpracoval: Zdeněk Řehoř (předseda POSEC),

 

Josef Ladra (místopředseda POSEC)