Aktuality

 

Úhradu členských příspěvků  prosím provádějte na nový účet POSEC zřízený ČAS č. 2500452459 / 2010

 

Zpráva o činnosti Přístrojové a optické sekce

 

Cíl činnosti v roce 2010

 V roce 2010 bylo hlavní prioritou testování astronomické techniky a technické poradenství, zejména pak těsnější spolupráce s některými sekcemi České astronomické společnosti a technická a konzultační činnost ve prospěch ostatních členů ČAS. Během letních prázdnin pak byl realizován projekt Erastothenes.

V tomto roce rovněž proběhly řádné volby do vedení sekce.

 

 

Hlavní akce v roce 2010

 Vlastní činnost POSEC lze rozdělit do těchto základních skupin:

  1. Testování optických přístrojů a jejich příslušenství.

  2. Návody, rady, výměna zkušeností.

  3. Recenze a testy astronomického softwaru.

  4. Další činnost, zejména pak „technický koutek“ na vybraných setkáních organizovaných ČAS.

 

Na žádost zájmových sdružení z Jihomoravského kraje byl v letních měsících realizován projekt Erastothenes. Jednalo se o putovní cyklus akcí po letních táborech v JM kraji, na němž se účastníci mohli seznámit nejen se základy astronomie, ale i zkusit některé jednoduché úlohy sami (např. ověření funkce slunečních hodin či určení geografické polohy).

 

Pozornost byla rovněž věnována přípravě projektu KYKLOP II, který měl původně začít koncem roku 2010. Předpokládaný start projekt byl nakonec stanoven z časových důvodů na březen 2011. Projekt přímo naváže na projekt KYKLOP, který probíhal v roce 2008. Je zaměřen na synchronní snímání astronomických jevů astronomy amatéry na co největším území a jejich centrální zpracování s cílem získat co nejkvalitnější snímky.

 

Důležitý akcí byly rovněž volby do vedení sekce. Voleb se zúčasnilo 73% všech řádných členů sekce a vzešlo z nich tříčlenné vedení ve složení J Ladra, Z. Řehoř a J. Špulák. Předsedou sekce byl ve své funkci potvrzen stávající předseda POSECU – Z. Řehoř.

 

Vybrané testy a recenze optických přístrojů a jejich příslušenství

 

Test/recenze

Výstup

LVI SmartGuider2

Zveřejněno na serveru Posec

Astrotrac TT320X-AG

Zveřejněno na serveru Posec

Test zoom okulárů

Zveřejněno na serveru Posec

Guidovací a planetární kamerka QHY5T

Zveřejněno na serveru Posec

seriál Srovnání konstrukcí dalekohledů

Zveřejněno na serveru Posec

seriál Astronomické okuláry

Zveřejněno na serveru Posec

 

Plán hlavních akcí na rok 2011

 

Akce

Termín

Hlavní cíl

KYKLOP II

03/2011-11/2012

mezinárodní spolupráce astronomů při zpracování astrofotografií

MHV 2011

1.5.2011

spolupodíl na programu MHV

Seminář amatér. konstruktérů dalekohledů (Rokycany)

podzim 2011

prezentace Posec

Setkání v Herzbergeru

podzim 2011

spolupráce s němec. kolegy

 

 

 

 

Návrh rozpočtu na rok 2011

 Výše členského přípěvku v POSECu se pro rok 2011 nestanovuje a zústává tak na 0,- Kč. Pro rok 2011 neuplatňuje POSEC žádný nárok na dotaci z prostředků ČAS. Veškerou činnost v roce 2011 budou členové sekce hradit ze svých zdrojů.

 

Závěr

Celkem bylo publikováno na serveru POSECu v roce 2010 publikováno 14 článků, z toho 12 testů a recenzí přímo zaměřených na astronomickou techniku. V následujícím roce 2011 je připraven projekt KYKLOP II zaměřený na spolupráci astronomů při zpracováni astronomických fotografií. Bližší informace pro případné zájemce budou zveřejněny nejen na stránkách sekce, ale i na stránkách České astronomické společnosti.

 

 

 

 

 

 

V Brně, Praze dne 15. 1. 2011

 

 

Zprávu o činnosti zpracoval: Zdeněk Řehoř (předseda POSEC),

 

Josef Ladra (místopředseda POSEC)