Aktuality

 

Úhradu členských příspěvků  prosím provádějte na nový účet POSEC zřízený ČAS č. 2500452459 / 2010

 

Administrativa

Zpráva o činnosti Přístrojové a optické sekce

 Cíl činnosti v roce 2007

V roce 2007 byly VV Přístrojové a optické sekce stanoveny tyto priority:

 • prezentace astronomické techniky na webu Posecu,

 • prezentace výsledků činnosti členů na těchto stránkách,

 • technická a konzultační činnost ve prospěch ostatních členů ČAS.

 

Zpráva o činnosti Přístrojové a optické sekce

 

Cíl činnosti v roce 2006

V roce 2006 proběhly v Přístrojové a optické sekci volby nového výboru. Při zahájení své činnosti výbor stanovil tyto priority:

 • prezentace astronomické techniky na webu Posecu,

 • prezentace výsledků činnosti členů na těchto stránkách,

 • technická a konzultační činnost ve prospěch ostatních členů ČAS.

Poslání sekce

    Sekce nepatří v rámci České astronomické společnosti rozhodně mezi nejstarší (byla založena v r. 2000 -  viz. Zpráva ze založení sekce POSEC).

 

Pokud by jste se rádi stali členy Přístrojové a optické sekce, zde naleznete bližší informace.

 

Náplní její práce je zejména:

 • konzultace při výběru vhodné astronomické techniky pro ostatní složky/sekce ČASu
 • technické poradenství v oblasti astronomické techniky třetím stranám
 • testy astronomické techniky a souvisejícího příslušenství
 • popularizační a osvětová činnost

 

Aktuální výbor sekce

          Předseda:                      Zdeněk Řehoř

          Místopředseda:             Josef Ladra

          Hospodář sekce:            Jan Špulák

 

          Bližší informace o výboru sekce: viz Volby sekce v roce 2014

Zpráva o činnosti Přístrojové a optické sekce

 

Cíl činnosti v roce 2005

V roce 2005 proběhly v Přístrojové a optické sekci volby nového výboru. Při zahájení své činnosti výbor stanovil tyto priority:

 • aktualizace webu sekce,

 • prezentace výsledků činnosti členů na těchto stránkách,

 • technická a konzultační činnost ve prospěch ostatních členů ČAS.

 

Podkategorie