Aktuality

 

Úhradu členských příspěvků  prosím provádějte na nový účet POSEC zřízený ČAS č. 2500452459 / 2010

 

Zpráva o činnosti Přístrojové a optické sekce

 

Cíl činnosti v roce 2005

V roce 2005 proběhly v Přístrojové a optické sekci volby nového výboru. Při zahájení své činnosti výbor stanovil tyto priority:

  • aktualizace webu sekce,

  • prezentace výsledků činnosti členů na těchto stránkách,

  • technická a konzultační činnost ve prospěch ostatních členů ČAS.

 

 

Webový server

V průběhu prvního čtvrtletí se podařilo obnovit/aktualizovat činnost serveru Přístrojové a optické sekce v rámci serveru České astronomické společnosti. Součástí serveru se postupně stala i galerie obrázků dokumentující činnost Posec, ale i astrofotografie a činností s astronomií spojených.

 

Hlavní akce v roce 2005

Vlastní činnost POSEC lze rozdělit do těchto základních skupin:

  1. Testování optických přístrojů a jejich příslušenství.

  2. Návody-dokumentace k provádění úprav technického vybavení astronomů.

  3. Recenze a testy astronomického softwaru.

  4. Další činnost, zejména pak „technický koutek“ na vybraných setkáních organizovaných ČAS.

 

Testy a recenze optických přístrojů a jejich příslušenství

 

Test/recenze

Výstup

Test okulárů Hyperion od firmy Baader Planetarium

Zveřejněno na serveru Posec

Databáze testovaných okulárů firem Celestron, SW a Vixen

Zveřejněno na serveru Posec

Test kamer Meade LPI a Philips TuUcam 840 Pro II

Zveřejněno na serveru Posec

Test kamer Mintron a Kampro

Zveřejněno na serveru Posec

Test astronomických filtrů pro deepsky

Zveřejněno na serveru Posec

Recenze filtru Sirius Optics: NEB1

Zveřejněno na serveru Posec

Recenze refraktoru Sky-Watcher ED80

Zveřejněno na serveru Posec

Recenze dalekohledu Sky Watcher ED120 PRO

Zveřejněno na serveru Posec

Recenze dalekohledu Newton TS 200/800mm

Zveřejněno na serveru Posec

 

 

Návody-dokumentace pro úpravy přístrojového vybavení

 

Návod

Výstup

Recenze vybraného astronomického softwaru

Zveřejněno na serveru Posec

Úprava digitálního fotoaparátu EOS

Zveřejněno na serveru Posec

 

 

 

 

 

Další činnost

 

 

Akce

Výstup

Recenze vybraného astronomického softwaru

Zveřejněno na serveru Posec

6. Herzbergerské setkání dalekohledů

Zveřejněno na serveru Posec

„Technický koutek“ v rámci vybraných astronomických akcí, zejména pak MHV a Dovolené s dalekohledem

Konzultace a měření dle individuálních požadavků na místě

 

 

 

 

Závěr

 

 

 

 

V Brně, Praze dne 23. 1. 2006

 

 

Zprávu o činnosti zpracoval: Zdeněk Řehoř (předseda POSEC),

 

Josef Ladra (místopředseda POSEC)