Aktuality

 

Úhradu členských příspěvků  prosím provádějte na nový účet POSEC zřízený ČAS č. 2500452459 / 2010

 

Zpráva o činnosti Přístrojové a optické sekce

 Cíl činnosti v roce 2007

V roce 2007 byly VV Přístrojové a optické sekce stanoveny tyto priority:

  • prezentace astronomické techniky na webu Posecu,

  • prezentace výsledků činnosti členů na těchto stránkách,

  • technická a konzultační činnost ve prospěch ostatních členů ČAS.

 

 

Hlavní akce v roce 2007

Vlastní činnost POSEC lze rozdělit do těchto základních skupin:

  1. Testování optických přístrojů a jejich příslušenství.

  2. Návody, rady, výměna zkušeností.

  3. Recenze a testy astronomického softwaru.

  4. Další činnost, zejména pak „technický koutek“ na vybraných setkáních organizovaných ČAS.

 

Vybrané testy a recenze optických přístrojů a jejich příslušenství

Test/recenze

Výstup

Velký test dalekohledů Celestron řady CPC (I)

Zveřejněno na serveru Posec

Test dalekohledu PENTAX 75 SDHF

Zveřejněno na serveru Posec

Test okulárů pro afokální fotografii

Zveřejněno na serveru Posec

Test reduktorů/korektorů

Zveřejněno na serveru Posec

Test malých refraktorů BP Scopos 66/400 ED a WO ZenithStar 66/400 Petzval

Zveřejněno na serveru Posec

 

Zveřejněno na serveru Posec

 

Zveřejněno na serveru Posec

 

Návody, zkušenosti, rady

Návod

Výstup

 

 

Fotometrie proměnných hvězd snadno a rychle aneb Jak na to ?

Zveřejněno na serveru Posec

Jak jsem vyrobil Astrograf Newton 185mm

Zveřejněno na serveru Posec

Test CCD kamery ORION Starshoot Deep-Space

Zveřejněno na serveru Posec

Astronomické okuláry

Zveřejněno na serveru Posec

 

Zveřejněno na serveru Astro

 

Plán hlavních akcí na rok 2008

 

Akce

Termín

Hlavní cíl

 

 

 

MHV 2008

jaro 2008

spolupodíl na programu v rámci MHV

Projekt KYKLOP

2008

technický koutek

Seminář amatér. konstruktérů dalekohledů (Rokycany)

podzim 2008

prezentace Posec, technické poradenství

Setkání v Herzbergeru

Podzim 2008

spolupráce s němec. kolegy

Návrh rozpočtu na rok 2008

Výše členského přípěvku v POSECu se pro rok 2008 nestanovuje a zústává tak na 0,- Kč. Pro rok 2008 neuplatňuje POSEC předběžně žádný nárok na dotaci z prostředků ČAS.

 

Závěr

Činnost Přístrojové a optické sekce se podařilo udržet na odpovídající úrovni to co do počtu i kvality prezentovaných výsledků. Bohužel se stále nedaří aktivněji do činnosti zapojit větší počet přispěvovatelů. Přesto se alespoň dílčím způsobem podařilo zapojit i několik nečlenů POSECu. Celkem bylo publikováno na serveru POSECu v roce 2007 publikováno 20 článků. Mezi nimi je seriál o astronomických okulárech, řada testů astronomické techniky a recenzí. Za zdařilou lze považovat činnost sekce na akcích, již se účastnila. Za všechny jmenujme např. MHV2007.

 

Pro rok 2008 se chce POSEC pokusit o zorganizovaní projektu s názvem KYKLOP zaměřeným na využití běžných astronomických dalekohledů pro pořízení snímků s vysokým rozlišením. Spoluprací většího počtu astronomů tak lze při vhodném zpracování získat snímky zajímavých astronomických úkazů v roce 2008.

 

 

 

V Brně, Praze dne 5. 1. 2008

 

 

Zprávu o činnosti zpracoval: Zdeněk Řehoř (předseda POSEC),

 

Josef Ladra (místopředseda POSEC)