Aktuality

 

Úhradu členských příspěvků  prosím provádějte na nový účet POSEC zřízený ČAS č. 2500452459 / 2010

 

Optické přístroje


Dalekohled je i dnes snad nejpoužívanějším přístrojem (nejen) astronoma, bez něhož si mnozí dokáží přestavit náplň své práce jen stěží. V průběhu doby vznikla celá řada konstrukcí a ještě více jejich modifikací. Každá z nich pak má zpravidla celou řadu specifických vlastností, kterými se více či méně odlišuje od těch ostatních. Snad ještě více než konstrukcí je pověr a mýtů, které jsou s nimi spojeny. Cílem tohoto článku je proto ukázat přehled alespoň těch základních konstrukcí s jejich osobitými vlastnostmi a alespoň dílčím způsobem zmenšit počet předsudků či naopak nekritických pohledů k té či oné konstrukci.

 

 Cílem této série článků je seznámení s konstrukcí různých typů binokulárů, jejich vlastnostmi a vhodností především pro astronomické pozorování. V prvním díle se obeznámíme i s nutnou trochou teorie. Astronomické speciály mají své opodstatnění a proto je jim vyhrazen hned následující samostatný díl. Protože si řada astroamatérů pořizuje triedr univerzální, tedy i na turistiku, je tato kategorie samozřejmě také předmětem tohoto rádce. Poslední článek  pak bude věnován specifické kategorii velkých lomených binokulárů.  Pojednáno bude tedy o triedrech od kapesního provedení až po velké binokuláry, které se neobejdou bez stativu. Stejně tak se budeme věnovat všem těmto dalekohledům od levnější cenové kategorie až po nejdražší. Paralelně s články s tématikou výběru binokulárů  budou postupně ve vedlejší sekci " Testy a recenze techniky " zveřejňovány články s recenzemi triedrů i velkých binokulárů různých typů.