Aktuality

 

Úhradu členských příspěvků  prosím provádějte na nový účet POSEC zřízený ČAS č. 2500452459 / 2010

 

Praxe a zkušenosti

Dopředu předesílám, že níže popsaná metoda není vhodná na měření periodické chyby montáže s velmi vysokou přesností (např. na desetiny či setiny úhlových vteřin). Pokud požadujete velmi přesné stanovení průběhu periodické chyby montáže, sáhněte raději po některé „klasické“ metodě. Metoda je apriori určená pro stanovení jejího přibližného průběhu. Je tak velmi vhodná např. pro posouzení celkové kvality EQ montáže, popř. pro rychlé orientační zhodnocení jejích vlastností.

QHY5, popř. QHY5-T je velmi oblíbená kamera. Bohužel ale se občas objevují potíže s instalacemi driverů. Proto byla vypracována „kuchařka“, která má za úkol instalaci ovladačů co nejvíce usnadnit.

Toto je zkrácené pokračování seriálu věnovaného péči o optické přístorje napsaného pro Astropis (2010), kde můžete nalézt jeho celé znění. Mimo čočkových a zrcadlových dalekohledů, kterými jsme se zabývali v předešlých dílech, existují i tzv. katadioptrické systémy, které jsou tvořeny kombinací zrcadel i refrakčních optických členů. V této části našeho seriálu se budeme zabývat "klasickými"  katadioptrickými systémy, tvořenými zrcadlovou soustavou uzavřenou korekční deskou (meniskem). Do této skupiny můžeme řadit např. konstrukce Schmidt-Cassegrain, popř. Maksutov.  

Tento článek je poslední ze série článků o péči o astronomické přístroje, který vyšel v Astropisu (2010), kde jej můžete nalézt v plném znění. V následujících řádcích je výčet těch nejčastějších problémů, se kterými se můžete při provozování astronomických montáží setkat, jejich příčinami i způsobem řešení.

Podkategorie