Aktuality

 

Úhradu členských příspěvků  prosím provádějte na nový účet POSEC zřízený ČAS č. 2500452459 / 2010

 

 

 

V tomto článku se podíváme na dva zajímavé LED kolimátorové hledáčky pro univerzální použití, čímž mám na mysli skutečnost, že jsou určeny jak pro noční, tak i pro denní použití. U obou je toho docíleno tím, že jsou vybaveny jak červeným, tak zeleným LED světlem. Volitelná barva se u obou hledáčků přepíná centrálním otočným spínačem, kterým se v pěti stupních nastavuje i intenzita promítaného bodu, či jiné zaměřovací značky. Uvedené skutečnosti dokreslují obrázky 1 až 3.

 

Obr. 1 - Kolimátorový LED hledáček RDAC od firmy TS

 

Obr. 2 - Zelená zaměřovací značka hledáčku TS-RDAC

 

Obr. 3 - Centrální přepínač hledáčku RDAC

 

Vzhledem k tomu, že některé dalekohledy používám často i na denní pozorování, tak jsem se těšil, že jeden z těchto dvou hledáčků si pořídím ... Díky vstřícnosti firmy SUPRA jsem si mohl vyzkoušet oba výrobky a díky tomu se v této recenzi podělit o získané zkušenosti. Po vybalení obou kolimátorů se dostavilo očekávané uspokojení - jejich mechanické provedení je na velmi dobré úrovni a veškeré díly jsou kovové. Prvotní myšlenka, tedy nasazení takovýchto kolimátorů jako vojenských zaměřovačů, se u nich zkrátka nezapře ... Oba tyto LED hledáčky dodává firma TS, která je na svých stránkách patřičně vychvaluje, že jde o nejlepší hledáčky v jejich nabídce, které byly navíc speciálně upraveny, aby k plné spokojenosti sloužily k vyhledávání i na astronomických dalekohledech. Neměl jsem důvod o tomto pochybovat, nicméně je lepší se řídit pořekadlem -  "důvěřuj, ale prověřuj...". V hledáčku RDAC jsem zprovoznil dodanou baterii a začal zkoumat systém přepínání pomocí centrálního širokého kolečka. Nejprve na zelené pozice, u kterých jsem shledal, že rozsah intenzit zeleného symbolu je pro denní vyhledávání zcela dostatečný, tedy že kolimátor bude dobře sloužit i v náročných situacích v silném protisvětle a za ostrého slunečního svitu. Otáčením přepínače na druhou stranu ( nebo jeho protočením o 180° ) se dostávám k přepínání červeného LED světla. A zde, bohužel, přichází velké zklamání - intenzita červeného symbolu je v podstatě stejně silná, jako zeleného, takže i teď ve dne je už jasné, že ve tmě bude červený průmět na menisek kolimátoru značně předimenzovaný... Večer na balkóně se to potvrdilo, ba dokonce se ukázalo, že hledáček je použitelný kromě Měsíce snad jen na Jupiter a Venuši, protože červené LED světlo v pohodě ozáří celé okénko s meniskem. Později jsem změřil, že i na nejslabší stupeň je svítivost více než 10x silnější, než by bylo potřeba..! U druhého kolimátoru SKYFINDER V, který má příjemně velký průměr menisku ( 40 mm ), jsem bohužel záhy odhalil úplně navlas stejný problém ... Přemýšlím, co s tím - a k tomu je potřeba vědět, jak se uvnitř reguluje proud do LED diody. Usoudil jsem, že pro zjištění tohoto bude lepší přirozebrat kolimátor RDAC.

 

Obr. 4 - Baterie a závitový kroužek po jejím obvodu

 

Pod krytem přepínače je uložená baterie a pod ní kruhový plošný spoj, který je zajištěn závitovým kroužkem po obvodu baterie. Při vyšroubovávání tohoto kroužku je potřeba kruhový plošný spoj pod ním přitlačovat ( doléhá na pružné kontakty ), aby se neprotáčel, a abychom si při zpětné montáži byly jisti jeho správnou polohou-orientací ( viz. obr. 5 )

 

Obr. 5 - Správná orientace kruhového plošného spoje pod baterií

 

Obr. 6 - Pružné kontakty ve spodní části přepínače po vyjmutí plošného spoje

 

Detailním prohlédnutím plošného spoje přepínače bez problému pochopíme princip regulace proudu do LED diod. Jde jen o to, zda na druhé straně plošného spoje s pružnými kontakty nejsou ještě nějaké rezistory. Hodnoty SMD odporů na kruhovém plošném spoji jsou zřejmé z obr. 7. Nadešel tedy čas podívat se do útrob kolimátoru odspodu. K tomu je zapotřebí odmontovat základnu, která je připevněná dvěma šrouby,které současné umožňují její naklánění. První je dostupný shora - je označem symbolem "up", druhý pak najdete odspodu v místě pod polopropustným meniskem.

 

Obr. 7 - Hodnoty odporů na desce kruhového přepínače

 

K odmontování základny použijeme dodaný imbusový klíček a běžný šroubovák. Ke konci odšroubování poměrně dlouhého šroubu "up" buďme opatrní - kvůli silným pružinám hrozí, že nám základna vyletí z ruky. Před úplným vyšroubováním si z boku prohlédněte, odkud a co se na vás za chvilku vysype... Po odmontování základny uvidíme situaci zachycenou na obr. 8. A tím pádem je okamžitě jasné, že k úpravě nadměrného jasu červené LEDky bude zapotřebí rezistorů s řádově vyšším odporem, než mají použité SMD odpůrky na plošném spoji. Situace není moc příznivá a po troše přemýšlení zjistíme, že máme tři možnosti, jak problém vyřešit, či alespoň zlepšit.

 

Obr. 8 - Spodní část kolimátoru po odmontování naklápěcí základny

 

Nejdokonalejším řešením je totální výměna destičkových odporů na plošném spoji. To ale už vyžaduje určitou zručnost a vybavení... Dalším řešením je dovybavení kolimátoru trimrem, kterým si požadovanou intenzitu LED světla pokaždé optimálně nastavíme. Trimr bude ale potřeba někde zvenku připevnit. Posledním řešením je pouhé vřazení miniaturního odporu - velmi jednoduché, ale protože je potřeba použít rezistor o hodnotě cca 56k, ztratíme tím úplně možnost regulace ( malé hodnoty odporů na desce budou v sérii s tím cca 50k dávat v každé poloze přepínače pořád téměř stejný proud ). Navíc se ukázalo, že nejde oddělit regulaci obou barev zvlášť, takže zeslabíme-li odporem proud tak, aby vyhovoval v noci pro červenou LEDku, bude ve dne intezita zelené nedostatečná. Pokud přeci jen by někdo chtěl použít toto řešení, pak je jedno, který drátek odspodu ( obr. 8 ) odpájíme a vřadíme (a do kruhového otvoru umístíme ) výše uvedený rezistor. 

Já jsem zvolil prostřední variantu s trimrem - idea je patrná na obr. 9 níže. Koupil jsem pár kusů vertikálních trimrů PIHER, ke kterým lze pořídit i ovládací kolečka ( 12 nebo 15 Kč za trimr + 6 Kč kolečko ). Doporučuji hodnotu od 56k výše, případně z více kusů vybrat ( garantovaná tolerance je totiž až 30% ). Vůbec netvrdím, že zrovna tyto trimry jsou ty velice vhodné, určitě existují daleko kvalitnější... Navíc nejsem elektrikář... 

 

Obr. 9 - Zkouška regulace jasu LED vřazením trimru

 

Největším problémem je přilepení trimru k tělu hledáčku. Protože to nejde přímo, je potřeba uříznout tenký mezikroužek, např. z plastové trubky vhodného průměru. Ten nejprve lepidlem na tvrdé plasty nalepit na trimr a pak teprve druhou stranou tohoto kroužku pomocí epoxidu nalepit trimr na tělo kolimátoru, viz. obr. 10. Kvůli stabilní poloze drátků k trimru a snažší zpětné montáži základny je vhodné distanční podložku ( odspodu v místě menisku, hned za trimrem ) k tělu kolimátoru předem přilepit.

 

Obr. 10 - Konečná montáž trimru před smontováním se základnou

 

Jsem si vědom, že dobastlený trimr je asi nejslabším článkem kolimátoru... I když si teď myslím, že ten kruhový přepínač taky moc dlouho nevydrží. Při mnou zvoleném řešení se jím teď jen jedním pootočením na jednu, či druhou stranu, zvolí barva LED světla a svítivost se pak reguluje plynule trimrem. To nejjednodušší řešení by šlo ještě modifikovat přidáním miniaturního dvoupolohového přepínače, který by se snadno přilepil z boku kolimátoru. Jedna poloha by spínala sériový rezistor pro zeslabení červeného světla, druhá by vedla na přímo, čímž by se zelená LED regulovala kruhovým přepínačem, jako v původním provedení.

 

Obr. 11 + 12 - Hotový upgrade kolimátoru TS RDAC

 

 

Při detailnějším pohledu na ten druhý kolimátor, tzn. SKYFINDER V, je zřejmé, že tento tak snadno rozebrat nejde, nebo-li úpravy by zde byly daleko složitější. Zbyde tedy nutnost vyměnit SMD rezistory na desce v kruhovém  voliči. 40 mm apertura je u SKYFINDERu lákavá, ale díky zjištěnému nedostatku doporučuji pořídit raději typ RDAC. Jeho výhodou je i možnost výběru ze 4 osnov-symbolů, které se promítají na polopropustný meniskus a také cca poloviční hmotnost. 

Pokud by někdo vyžadoval tu větší 40 mm aperturu, pak je možné zakoupit kolimátorový hledáček SKYSURFER V s bohatým příslušenstvím od firmy Baader. Nemá výběr z více osnov, promítá pouze bod, a jen červený. Za to má ideálně zvolenou svítivost LED diody a dodává se mimo jiné i se dvěma rosnicemi a párem průhledných krytek, viz. obr. 13

 

Obr. 13 - Kolimátorový hledáček SKYSURFER V od firmy Baader