Aktuality

 

Úhradu členských příspěvků  prosím provádějte na nový účet POSEC zřízený ČAS č. 2500452459 / 2010

 

 

   

       Německá firma Baader Planetarium uvedla na trh druhou verzi překlopného zrcátka, jehož provedení vypadá na první pohled velice sofistikovaně. A proto jsem usoudil, že si zaslouží více pozornosti, než jen zmínku v připravovaném pokračování zde publikovaného seriálu " Zrcátka a hranoly ". Předmětem této recenze není obšírně popisovat všechny možnosti použití tohoto výrobku, ale potvrzení mého přání, aby toto zrcátko bylo konečně prvním, které v praxi snese velmi vysoké nároky uživatele. A už v úvodu článku mohu prozradit, že se tak opravdu stalo, neboť Flip Mirror II je dokonale promyšlený produkt a hlavně pečlivě vyrobený. Ony bohaté možnosti jeho použití si potenciální astroamatér může už předem nastudovat v obsáhlém návodu, který je k dispozici na stránkách výrobce a je pochopitelně přiložen i při koupi.

 

 

U dosavadních překlopných zrcátek, byť pocházejících od renomovaných firem jako je Vixen, či TS, mi vadila omezená "konektivita", nedostatek příslušenství, ale hlavně většinou mizerná kvalita vlastního zrcátka.  Baader FlipMirror II má naopak velmi přesné zrcátko s několikalamelovým hliníkovým pokovením ( včetně dielektrických ochranných vrstev ), které je navíc seřiditelné, jak bude uvedeno dále. No, a co se týče nutného příslušenství pro přesnou práci, tak zde je výhodou velmi početná základna nejen T2 stavebnice a nejen od bratrů Baaderů. Ostatně už v krabičce s BFM II dostanete spoustu kroužků, krytek a potřebného nářadí, jak vidíte na obrázku níže, který je převzat z dodávaného manuálu :

 

 

Chvilku to trvá, než se s tím vším seznámíte a pochopíte dobře promyšlenou koncepci pro vyčerpávající možnosti připojení jak k dalekohledu, tak dalších komponent k BFM II. Ale v návodu, jehož další ukázka je níže, je vše dostatečně a přehledně popsáno a zobrazeno... Obrázek si můžete na nové kartě prohlédnout v dostatečném zvětšení.

 

 

Do holého těla BFM II bude ve většině případů potřeba nejprve upevnit kroužky s rybinou S52, která je přitažena pomocí čtyř červíků z boku BFM II - viz. pravá strana obrázku výše. Kroužek S52 je uvnitř opatřen nám dobře známým závitem M48, do něhož už můžete našroubovat řadu příslušenství. Správné natočení takto upevněné komponenty docílíte právě pomocí výše uvedených červíků v bocích BFM II. Početné množství příslušenství bude uživatel upevňovat pomocí T2 závitu - k tomu stačí do závitu M48 zašroubovat nejprve jednu ze dvou dodaných redukcí M48/T2.

Jak už jsem psal výše, velkou výhodou BFM II je několik možností pro seřízení souososti. Nejcennější je možnost seřízení vlastního zrcátka, což se provádí pomocí změny polohy kuželových trnů, na které zrcátko dosedá - viz. foto níže :

 

 

Vzájemná souosost vstupního otvoru ( tedy směrem k dalekohledu ) a výstupu na protější straně je dána z výroby, poloha horního a spodního výstupu ( AUX ) je snadno seřiditelná povolením čtyř šroubků ( resp. tří u AUX ). Uvedené je zřejmé např. z následujícího snímku níže.  Další vychytávkou BFM II je možnost překlápěcí knoflík ovládat motoricky - k tomuto je otočný knoflík opatřen stejným drážkováním, které se používá k motorovému ostření u okulárových výtahů Baader Steeltrack.

Zmiňoval jsem, že integrované zrcátko je opticky velmi přesné, protože ani u hodně velkých zvětšení nebyla patrná žádná degradace ostrosti obrazu a stejně tak jsem nepozoroval ani sebemenší změnu na ronchigramu objektivu/zrcadla. S výhodou jsem tedy užíval horní výstup i pro uchycení binohlavy, kdy jsem současně měl zaostřen i mirrorless. Že je provedení BFM II zcela kompatibilní dokládá i následující snímek, kde je do horního výstupu zašroubován násobič-korektor.

 

 

Tímto se od spíše teoretické části recenze dostáváme k té praktičtější... Zde je potřeba pohovořit o nutném příslušenství, bez kterého nelze možnosti BFM II využít. Jinak řečeno - k pořizovací ceně kolem pěti tisíc korun je potřeba připočíst ještě nějakou tu tisícovku především pro T2 prodlužovací kroužky, ať už s pevnou, či variabilní délkou. Na již zhlédnutých, tak i v následujících, snímcích si povšimněte mnou použité T2 kroužky s proměnlivou délkou - především Baader VariLock 46 ( 29-46 mm ), resp. Baader Variable 12-16 mm. 

 

 

 

Všechny konfigurace zobrazené na mých snímcích nejsou jen pro příklad náhodně sestavené, ale plně funkční, tzn., že u obou výstupů bylo dosaženo současného zaostření. U některých konfigurací bude výhodnější před fotoaparátem/kamerou použít prodlužovací kroužek pevné a potřebné délky a variabilní prvek aplikovat u horního výstupu pro pozorování. A to i z praktického důvodu - Baader VariLock T2 tubusky se logicky skládají ze dvou dílů a jak jsem zjistil, tolerance průměru obou závitů jsou někdy příliš velké - vzniklé prověšení, když jsou sešroubované díly hodně na volno, nemusí dotažení kontramaticí vždy plně eliminovat. Toto zjištění je snad jediný nedostatek, který jsem během testování odhalil. Netýká se vlastního BFM II, ale příslušenství Baader T2 stavebnice. Jinak jsou VariLock prodluž. tubusky dobře vymyšlené a na snímcích si povšimněte, že na výstupu jsou i zde po obvodu červíky, které umožňují docílit optimálního natočení fotoaparátu/kamery. Záběr níže, kde je zachycena konfigurace binohlavy Maxbright II a bezzrcadlovky, vám po rozkliknutí ukáže zmiňované detaily prodluž. tubusku VariLock 46, před kterým je ( tedy na straně BFM II ) ještě vřazen T2 tubusek 15 mm.

 

 

Stejně provedený je kratší tubusek VariLock 29 ( 20-29 mm ) a s proměnlivou délkou je ještě k dispozici Variable T2 12-16 mm. Prodlužovací tubusky T2 s pevnou délkou jsou v nabídce s rozměry 7,5+15+40 mm. Pořád mám na mysli nabídku bratrů Baaderů, u konkurenční TS mohou být v nabídce jiné rozměry. Když už jsem zmínil onen Teleskop-Service, tak ten má v nabídce T2 tubusek s proměnlivou délkou 18-29 mm - je řešený vícechodým závitem, přičemž se příslušenství neotáčí. Ovšem natočení fotoaparátu/kamery do optimální polohy zde chybí...

Na výstupu pro pozorování lze dále s výhodou využít 1,25" okulárové šachty s jemným ostřením, kterých je k dispozici několik, např. takové, co se používají v binohlavách. Na závěr ukázek v praktickém užití BFM II přidám ještě jednu konfiguraci, kterou jsem použil při testování optické kvality nové binohlavy Maxbright II - pouhým překlopením zrcátka jsem měl ihned k dispozici porovnání s klasickým obrazem za okulárem - viz. snímek níže :

 

 

Principiálně úplně stejně lze takto porovnávat dva "mono" okuláry stejného ohniska, ale jiné koncepce, různých výrobců, atd. A při použití naopak dvou zcela identických okulárů můžeme testovat vliv použití hranolu na místo zrcátka, či zjišťovat kvalitu dalšího zrcátka.

 

Závěrem jen zopakuji, co jsem nastínil již v úvodu a co vyplývá i z kontextu celé recenze - nová generace překlopného zrcátka Baader FlipMirror II se velmi vydařila a přinese uživateli radost v podobě perfektně provedeného výrobku a díky dobře promyšlené koncepci i maximální univerzálnost. Zkrátka s přehledem nejlepší produkt této kategorie na trhu...