Aktuality

 

Úhradu členských příspěvků  prosím provádějte na nový účet POSEC zřízený ČAS č. 2500452459 / 2010

 

 

 

V úvodním díle jsem se věnoval komplexnímu pohledu na vlastnosti tohoto velmi univerzálního refraktoru a v této části poukážu na zajímavá řešení, která umožňují efektivní použití binonástavců, a to jak při terestrickém, tak i astronomickém pozorování. Na úvodních fotografiích je zobrazena sestava dalekohledu OMEGON ED APO 72/432 spolu s binohlavou Baader Maxbright.

 

 

 

  Výrobce dodává na přání zákazníka designově stejně provedený 45° Amici hranol - viz. obr. 1. Tento hranol nám dává zcela správně orientovaný obraz, tak jak by to mělo být běžné u pozorování terénu, zvířat, atd. I přesto, že má hranol aperturu pouze 25 mm v průměru, je na vstupu osazen 2" barelem. Na výstupu je světlosti odpovídající 1,25" šachta, která je, na rozdíl od barelu na vstupu, nedemontovatelná. Pokud by někdo vyžadoval 2" šachtu, především kvůli použití širokoúhlých okulárů s delším ohniskem, tak se značkou Omegon lze pořídit i čistokrevný 2" Amici hranol se světlostí 31 mm. Jeho provedení ( a tedy i původ ) je stejné jako u 45° Amici hranolů, které se prodávají pod značkami TS, WO a Baader Planetarium. Pravda, tento větší bráška už není designově sladěn s černo-červenými refraktory řady " Omegon Pro ", ale perfekcionisti si velmi rychle poradí, neboť postačuje červenou barvou natřít onen tenký kroužek, který není jen okrasným prvkem, ale zakrývá také červíky, kterými je šachta připevněná k vlastnímu tělu hranolu.

 

 Obr. 1 - Hybridní ( = 2"/1,25" ) 45° Amici hranol pro refraktory řady "Omegon Pro"

 

Mnou použitý a výše zobrazený převracecí hranol má velkou výhodu v tom, že 2" barel na vstupu je připevněn pomocí běžného T2 závitu. Lze tedy pomocí něj uchytit další prvky z T2 stavebnice Baader. Stejně tak je prozíravé řešení výrobce, který na výstupu refraktoru použil k upevnění 2" šachty rovněž běžně se vyskytující SC závit - viz. obr. 2. Tyto dvě skutečnosti, spolu ještě se třetím důmyslným prvkem, který popíšu vzápětí kousek níže, nám umožňují velice výhodně a efektivně aplikovat na recenzovaný dalekohled běžně se vyskytující binohlavy, především menších rozměrů.

 

Obr. 2 - Provedení výstupu s 2" šachtou dalekohledu Omegon ED 72 mm

 

 Tím třetím, velmi dobře vymyšleným, prvkem je redukce SC - T2 z produkce Teleskop-Service Ransburg - viz. obrázky 3a až 3d. Tato redukce je složená celkem ze tří částí - převlečné matice s vnitřním SC závitem, vnitřním kroužkem opatřeným jak vnějším T2, tak vnitřním T2 závitem, a distančním plastovým kroužkem - viz. obr. 3b. Redukce nám umožní elegantně spojit výstup dalekohledu s Amici hranolem, a to s minimální stavební ( rozuměj i optickou ) délkou. Její relativní složitost nám totiž umožňuje jednak natočení hranolu do požadované polohy spolu s jeho fixací, ale i možnost našroubovat dovnitř 1,25" "nos", tedy redukci z T2 závitu na barel 1,25", do které budeme dále našroubovávat malý Baader násobič-korektor. Postupná montáž je snadná a zřejmá z obrázků níže.

 

Obr. 3 ( a, b, c, d ) - Redukce z SC závitu na T2 závit z produkce Teleskop-Service a její použití s Amici hranolem Omegon Pro

Obr. 3b

 

Nejprve z hranolu odšroubujeme 2" barel a místo něj našroubujeme zkompletovanou redukci SC-T2. Redukce má uvnitř ( ze strany SC závitu ) i vnitřní T2 závit, který nám poslouží k uchycení "nosu" 1,25", ve kterém už máme našroubovaný násobič-korektor ( Baader GWK ). Samozřejmě lze mnou použitý Amici hranol použít s rovnou nasazeným 1,25" "nosem", tedy bez SC-T2 redukce ( viz. obr. 2 a 3c ), ale v našem případě pak díky větší mechanické délce nejde s binohlavou zaostřit ( bude dále ještě podrobně rozepsáno ... ). 

 

Obr. 3c

Obr. 3d

 

Na obr.4 je pro lepší ilustraci zobrazena konfigurace dalekohledu Omegon ED 72 mm s uvedeným hranolem v původním provedení pro monokulární pozemní pozorování. Následuje fotografie zachycující sestavu po výše uvedené úpravě, tedy pro binokulární pozorování - viz. obr.5. Pro bino-stereo zážitek je použita malá Baader binohlava, tedy typu Maxbrigt. Na vstupu Amici hranolu je použit Baader násobič-korektor 1,25x a v binohlavě byly zrovna 15 mm okuláry RKE od Edmund Optics, dovybavené gumovými očnicemi z produkce Baader. S uvedenou úpravou lze použít nejen jakoukoli "malou" binohlavu ( tedy s optickou délkou cca 100 mm ), ale i binohlavy s většími hranoly ( odpovídající optická délka je 110 až 120 mm ). Ovšem z těch větších binonástavců lze prakticky doporučit jen BinoVue od firmy Tele Vue, která je velmi lehká. Chci říci tím to, že "velká" binohlava Baader Mark V je tak těžká, že celou sestavu pak nelze vyvážit a polohování v elevaci je značně diskomfortní.

 

Obr. 4 - Konfigurace refraktoru Omegon ED 72 mm s 45° Amici hranolem v monokulárním provedení pro terestrické pozorování

Obr. 5 - Sestava se stejným hranolem, ale v módu "bino"

 

Nyní je zapotřebí podrobněji rozepsat možnosti dosud nabídnuté konfigurace, tedy použití malých násobičů-korektorů ( GWK Baader ), dosahované prodloužení ohniskové vzdálenosti, doporučené okuláry, atd.

 

1. MOŽNOSTI A PARAMETRY SESTAVY Z REFRAKTORU OMEGON ED 72 MM + 45° AMICI HRANOLU SPOLU S BINOHLAVOU TYPU " MAXBRIGHT " - PRO POZEMNÍ POZOROVÁNÍ

Popisovaná úprava s použitím dalších doporučených prvků umožňuje aplikovat dva slabší GWK - tedy 1,25x a 1,7x. Protože jsou tyto barlowy použity už před hranolem, je logické, že jejich prodlužovací faktor bude ve skutečnosti o něco větší. Není to vůbec žádná tragédie - naměřil jsem cca 1,5x a 2x. Tato menší nevýhoda je ale vyvážena faktem, že v odzkoušené konfiguraci postačuje použít i ten nejslabší násobič-korektor, a dále bohatě vyvážena druhým faktem, že GWK na vstupu hranolu poměrně výrazně koriguje jeho (tedy hranolem) vnášenou chromatickou aberaci. Jak moc je to vidět, mne samotného překvapilo - slabší násobič dává menší efekt, silnější koriguje barevnou vadu Amici hranolu téměř úplně. Zkrátka u obou barlowů dovoluje tato potěšující okolnost zvýšit použitelné zvětšení dalekohledu s Amici hranolem 2x až 2,5x - v praxi je obraz i při zvětšení 120x s ohledem na barevné lemy stále velmi čistý. Při konfiguraci "mono", tedy se stejným hranolem a bez násobiče, je doporučeníhodná maximální velikost zvětšení cca 50x. 

Prodloužení ohniska s faktorem 1,5x, resp. 2x, nám s binohlavou umožňuje dosáhnout potřebná nejmenší zvětšení cca 26x, resp. 35x - a to pomocí okulárů s ohniskem 25 mm. Nejvýhodnější je použít velmi povedené okuláry MEADE HD 60° ( se stejnými parametry i Celestron X-CELL ), dále kvalitní Plössly ( např. od Tele Vue s polem 50°). Vyhoví i 26 mm Plössl BRESSER a se zanedbatelnou vinětací bezprostředně u clony lze použít i 28 mm RKE od Edmund Optics. Pro větší zvětšení je pochopitelně vyhovujících okulárů dostatek.

 

2. KONFIGURACE DALEKOHLEDU OMEGON ED 72 MM + 90° KLASICKÉHO HRANOLU ( MALÝ T2 HRANOL BAADER ) SPOLU S BINOHLAVOU TYPU " MAXBRIGHT " - PRO ASTRONOMICKÉ POZOROVÁNÍ

Pro astronomická pozorování s binohlavou, tedy s 90° zalomením, jsem nejprve vyzkoušel nejmenší Baader hranol - viz. obr. 6. A hned jsem u něj zůstal, a to díky zjištění, že tato kombinace umožňuje použít binohlavu malého typu i bez násobiče. Princip použití tohoto T2 malého hranolu je stejný, jako v případě 45° Amici - je tedy také potřeba použít redukci SC-T2. Při použití výše doporučených 25 mm okulárů Meade HD 60° se dostáváme pro přehledná pozorování oblohy na výhodné 17ti násobné zvětšení, navíc se slušným polem. No, a takový TV Panoptic 19 mm nám docílí zvětšení 23x s polem 68°. 

Chceme-li naopak dosáhnout větších zvětšení, je výhodné před hranol vřadit násobič-korektor. A to z toho důvodu, že samotný hranol změní a mírně zhorší chromatickou vadu objektivu, která u malých zvětšení vidět není, ale u velkých už zcela určitě. Zařazením GWK 1,7x na vstup hranolu je naopak výsledná barevná korekce lepší, než při použití zrcátka ! Podobně jako u Amici 45° hranolu je i zde tento efekt u barlowa 1,25x menší. S tímto nejslabším GWK je výsledný faktor prodloužení 1,285x ( před malým Baader hranolem ) a zaostřit s binohlavou jde v uvedené úpravě s uchycením na refraktoru pomocí SC závitu. Při aplikaci GWK 1,7x před hranolem je potřeba se vrátit k původní koncepci, tedy použít na výstupu z refraktoru originální 2" šachtu a doplnit ji běžnou redukcí 2"/1,25". Máme-li k dispozici ten větší T2 Baader 90° hranol, tak pro použití násobičů-korektorů platí totéž ( faktor prodloužení bude nepatrně větší ), ale zaostřit binohlavu na nekonečno bez GWK půjde se štěstím jen s některými okuláry ... 

 

 Obr. 6 - Omegon ED 72 mm s malým Baader klasickým hranolem a malou binohlavou 

 

3. SESTAVA DALEKOHLEDU OMEGON ED 72 MM + 90° AMICI HRANOL SPOLU S BINOHLAVOU - PRO TERESTRICKÉ I ASTRONOMICKÉ POZOROVÁNÍ

90°Amici hranol Baader je z principu opticky kvalitnější, než 45° varianta. Proto, nevadí-li vám při pozemním pozorování zalomení v úhlu 90°, dejte mu přednost. Vnesené aberace jsou podstatně menší a pro běžná zvětšení ve dne ( i větší , když dovolí přízemní seeing ) se jimi nemusíte zabývat. Proto lze tento hranol používat i jako univerzální, tedy i pro astronomii, kde ve většině případů s přimhouřením oka vyhoví. I zde platí výše zmíněné při předřazení násobiče, včetně toho, že při aplikaci GWK 1,7x je potřeba použít základní 2" šachtu s redukcí na 1,25". Vyobrazení varianty s barlowem 1,25x a uchycením pomocí SC závitu je na obr. 7 níže. Při použití násobiče-korektoru 1,7x na vstupu tohoto hranolu, lze v praxi použít i zvětšení blížící se hodnotě 200x.

 

 Obr. 7 - Refraktor Omegon ED APO 72 + 90° Amici hranol Baader spolu s velkou binohlavou BinoVue

 

4. POUŽITÍ MALÝCH GWK BEZ BINOHLAVY - JAKO BARLOWŮ PŘED HRANOLEM

Po nabytí pozitivních zkušeností s Baader GWK, ohledně velmi příznivého vlivu na výslednou barevnou korekci soustavy objektiv + hranol + binohlava, jsem si řekl, že vyzkouším toto v konfiguraci bez binohlavy ... Malé násobiče-korektory jsem tedy v režimu "mono" použil jako barlowy předřazené před hranolem. Postupně jsem prostřídal všechny výše aplikované hranoly a celkem očekávaně jsem zjistil, že pozitivní vliv na výslednou chromatickou aberaci zde funguje úplně stejně... Takže chcete-li poměrně výrazně omezit vnesené aberace 45° Amici hranolu, tak před něj použijte malé GWK . Změřené výsledné prodlužovací faktory pro násobiče 1,25x a 1,7x jsou pak 1,22x a 1,4x. Smysl to má samozřejmě až pro trochu větší zvětšení, dejme tomu od 50x, takže ono prodloužení ohniska, např. 1,4x, nás už v tomto případě netrápí.

 

5. ZÁVĚR

Malý refraktor OMEGON ED APO s průměrem objektivu 72 mm ještě více potvrdil svou velkou univerzálnost a při aplikaci relativně velmi jednoduché a levné úpravy nám umožňuje pro terestrická i astronomická pozorování poměrně efektivně využít nabízející se potenciál binokulárního vidění.