Aktuality

 

Úhradu členských příspěvků  prosím provádějte na nový účet POSEC zřízený ČAS č. 2500452459 / 2010

 

      V této kratší recenzi se podíváme na souboj dvou vlajkových lodí - triedrů nejvyšších řad od renomovaných japonských výrobců - Vixena a Kowy. Oba producenti jsou nám dobře známí a především Vixen i tím, že se specializuje na astronomickou optiku. Oba špičkové binokuláry sice nejsou přímo astronomickými speciály, nicméně jejich nadprůměrná kvalita optiky je i k tomuto použití předurčuje. Vybízí k tomu i jejich poměrně velký průměr výstupní pupily ( 5,2 až 5,3 mm ), vyžadující už aspoň trochu průměrně tmavou oblohu. Oba rivalové mají i trochu "silnější" bratříčky, opět se shodným zvětšením 10,5x při stejném průměru objektivu. Jejich výstupní pupila o 1 mm menšího průměru nám poskytne tmavší pozadí na hvězdném nebi, ale také menší stabilitu, protože dlouhodobá praxe ukazuje, že desetinásobné zvětšení je na hranici udržitelnosti v rukách. 

Oba binokuláry mají, kromě de facto stejných základních parametrů, ještě další společné prvky. Seznámíme-li se s vnitřní optickou stavbou obou triedrů, tak zjistíme, že koncepčně jsou v podstatě stejné - mají tříčočkové objektivy ( nepočítáme-li rozptylku, pomocí které se realizuje vnitřní zaostřování ) a pětičočkové okuláry. Nelze se pak divit tomu, že u obou dalekohledů najdeme shodnou velikost zdánlivého zorného pole okulárů - jde o příjemných cca 60°. Shoda panuje i v použité kombinaci optických skel u Schmidt-Pechanových hranolů - jde o dvojici BaK4 + SK15. 

 

 

Z optického schématu triedru Kowa Genesis je patrné, že použité objektivy Prominar obsahují hned dvě XD skla ( čočky v růžové barvě ). XD, stejně jako SD, je jen jiný název pro označení nízkodisperzních skel, které známe nejčastěji s názvem ED ( extra low dispersion...). Jaká ED skla přesně jsou použita v Prominarech, nám výrobce zatajuje. Stejně tak nesděluje podrobnosti ani firma Vixen, která u binokulárů Artes HR hovoří jen, že jsou použita ED skla. Neupřesňuje tedy ani jejich počet v objektivech. Po praktických testech se ale dá předpokládat, že u triedrů Artes HR bude pouze jeden ED člen, protože oproti Prominaru v Genesisu je korekce barevné vady malinko horší. 

Oba velmi povedené binokuláry jsme řádně otestovali nejprve ve dne. První pohledy naznačovaly, že souboj bude dosti vyrovnaný, protože se rychle ukázalo, že firma Vixen odvedla velmi dobrou práci. Poslední věta je míněna v kontextu s tím, že Kowu Genesis XD44 a její kvality už dlouhá léta znám(e). Bylo velmi obtížné vyhodnotit, který dalekohled má lepší rozlišení, případně brilanci. Velmi malé rozdíly v optické kvalitě přispěly i k tomu, že nejprve jsme zaregistrovali rozdíly v ergonomii a komfortu pohledu. Rychle se ukázalo, že i v tomto případě se projeví největší slabina Kowy Genesis - kvalita pohledu do jejich okulárů je pouze průměrná. Správnou polohu očí je potřeba více hlídat, nebo-li pohled je mírně neklidný. Tento fakt koreluje i s tím, že u Genesisu jsou gumové očnice méně pohodlné. Toto je největší rozdíl, který zaznamenáte při porovnávání obou rivalů - pohled do Vixenu Artes je prostě o třídu lepší. Toto vyhodnocení je velmi objektivní i proto, že porovnáváme stejně velké zorné pole, navíc u koncepčně stejných okulárů. Další rozdíl, který zaznamenáme, je ve věrnosti barevného podání - očekávaně zde exceluje Kowa. Vixen má rovněž velmi barevně vyvážený obraz, nicméně posouzení obrazu s bílou plochou prozradí, že Artes má mírně teplejší podání. Při posuzování bílých prvků v obraze, resp.na kontrastnějších scénách, se začalo projevovat i to, že Kowa má přeci jen trošku lepší brilanci. Korekce barevné vady je u obou triedrů na vysoké úrovni - ve středu pole není co řešit, ale dál od osy se občas nějaké slabé barevné lemy přeci jen najdou. U Genesisu se vyskytnou až v okrajových partiích, v Artesu o něco dříve a také jsou o něco více vidět. K tomuto je potřeba poznamenat, že zcela bez barevných lemů nejsou ani vyhlášené nejlepší triedry, např. Swarovisiony.

Triedry Kowa jsou pověstné i tím, že poskytují zpravidla i nejlepší rozlišení ( a toto platí ve všech kvalitativních třídách... ). Toto jsme u obou účastníků testu porovnávali hned na prodejně u H.Zahajského - v okolí jsou v dosahu všelijaké cedule, případně dobře poslouží různě vzdálené SPZky všudypřítomných aut. Při podrobnějším srovnávání bylo zřejmé, že i v tomto případě má Kowa malinko navrch. Myslím tím ale střed pole, protože u kraje zorného pole je tomu naopak - zde je Vixen trochu lepší, což se potvrdilo i v noci na hvězdách.

Zajímavá je u obou triedrů otázka průchozích ztrát, nebo-li transmise. Když jsme na některém MHV porovnávali nejdůležitější optické vlastnosti u zde testované Kowy a k ní také u vyhlášeného Swarovisionu 8,5x42, tak jsme marně hledali rozdíly v deficitu těch dvou milimetrů u rakouského binokuláru - zkrátka především právě u té transmise jsme rozdíl horko těžko nacházeli... Mne to tak moc nepřekvapilo, protože z jiných testů ( objektivně měřených veličin ) jsem věděl, že další slabinou největších Genesisů jsou právě neočekávaně větší průchozí ztráty ( u menších sourozenců s průměrem 33 mm je v tomto situace lepší ). Při testování Vixena jsme v rámci této recenze zjistili, že se i v noci chová v tomto úplně stejně jako Kowa. Uvedené skutečnosti mně vedly k tomu, že v souhrnné tabulce se známkami mají oba binokuláry jen chvalitebnou... 

Co se týče celkového mechanického provedení, případně designu, tak zde se různí především názory na povrchovou úpravu Vixenu Artes. Zatímco Kowa působí velice elegantně a její mechanické provedení je typově stejné, jak jej známe u Swarovského a Meopty, tak Artesy HR45 mají z vnějšku jednodušší pogumování. Ano, u triedru v ceně přes tisíc euro to může působit poněkud lacině. Nicméně ono pogumování je velmi kvalitní a působí sofistikovaněji, než např. u 50 mm stabilizovaných triedrů Canon IS. Nicméně některým kolegům se to moc nelíbí a proto jsem toto zohlednil v hodnocení pouze průměrnou známkou. Kowa má v tomto sníženou známku kvůli hůře provedeným očnicím, což má vliv i na horší stabilitu, díky problematičtějšímu opření o čelo. 

Zbývá pojednat o soupeření triedrů na noční obloze :

Těch několik jemných nuancí, které jsem popisoval při porovnávání ve dne, se v noci v podstatě ztratilo, ale jak už to bývá, objevily se skutečnosti nové... To, na co jsme byli obzvlášť zvědavi, byla kvalita provedení hranolů - u obou dalekohledů byla velice slušná, nicméně u Vixenu trochu lepší. Přesněji zabroušené hranoly u Artesu zkrátka vykazovaly méně zákonitých artefaktů z toho vyplývajících - vybíhajících paprsků od jasných bodových objektů. K testování nám hodně pomohl jasný Mars, také Saturn. S kolegou Honzou Kubicou jsme se shodli na tom, že zobrazení těchto planet bylo ve Vixenu lepší. Oba triedry jsme trápili poměrně dlouho do noci, mezitím teplota klesla k nule a technika na louce začala nemilosrdně namrzat. Právě zde se ukázala velká výhoda "laciného" pogumování u Artesu - binokulár se lépe držel a hlavně podstatně méně studil... Snažili jsme se najít nějaké rozdíly v rozlišování dvojhvězd a v hvězdokupách - triedry se chovaly stejně kvalitně. Degradace obrazu u kraje zorného pole byla, především díky menšímu astigmatismu, o něco přijatelnější u Vixena. Pořád platilo to, že do Vixenu Artes se pohodlněji dívá, i když se Kowa Genesis v noci v tomto zlepšila ( větší průměr zorničky v noci vede zklidnění pohledu ).

 

 SHRNUTÍ :

Výše uvedené poznatky, tedy ty nejdůležitější, jsem shrnul do přehledné tabulky níže :

 

 

Celkovou známkou se záměrně nezabývám. Je to většinou zavádějící, protože každý uživatel má zpravidla jiné priority - právě proto si dávám tu práci, abych podstatné vlastnosti co nejobšírněji popsal a vysvětlil jejich dopad v praxi. Jak jsem hned v úvodu avizoval, oba triedry jsou velmi kvalitní, rozdíly jsou velmi malé. Někdo ocení v denním používání trochu lepší vlastnosti Kowy Genesis na ose. I díky centrálnímu zaostřování si dovedu představit, že ten mírný náskok před Vixenem ocení např. pokročilý ornitolog, který dokáže využít ono nadprůměrně kvalitní odlišení jemných barevných odstínů. V tomto je právě Kowa, spolu s výbornou ostrostí a brilancí, jeden z nejlepších binokulárů na světě. Centrální ostření má samozřejmě i Vixen Artes, který ve výše uvedeném není nijak dramaticky horší a navíc může dost zájemců oslovit v rámci denních aktivit právě jeho komfortnějším pohledem. Oba dalekohledy jsou vhodné do horších světelných podmínek, včetně začátku soumraku. 

Na hvězdném nebi jsou binokuláry rovněž velmi vyrovnané... To, co Kowa v ostrosti zúročila ve dne, ztratila ale v noci díky nedokonalostem hranolů - správně by tedy měla mít v ostrosti na ose v noci známku zhoršenou na 1,5. A celkově se snadno přihodí, že kdo si chce pořídit triedr přednostně pro astronomické použití, dá přednost Vixenu Artes HR, pro příjemnější pohled, lepší držení, včetně opření o čelo, a o něco vyrovnanější kresbu hvězdiček v celém zorném poli. Co se týče ekonomické rozvahy, tak cenový rozdíl mezi oběma dalekohledy činí cca 230€ v neprospěch Kowy. Jedná se tedy o dražší optiku v cenové hladině mírně vyšší, než je u tuzemské Meopty. Relativní pohled na věc platí i zde, protože stejně tak mohu říci, že i uváděná Kowa stojí pořád polovinu oproti vyhlášeným etalonům od Swarovského, Zeisse, či Leicy.