Aktuality

 

Úhradu členských příspěvků  prosím provádějte na nový účet POSEC zřízený ČAS č. 2500452459 / 2010

 

Málo který okulár byl legendou ještě před svým uvedením na trh. Jedním z nich, kterému se to bezesporu podařilo byl okulár firmy Televue označovaný jako Ethos 13. Již první ohlasy uživatelů tohoto okuláru byly více než slibné. Proto nemůže tento okulár chybět ani mezi  změřenými v databázi POSECu.

 

 

1. Konstrukční řešení

Okulár je proveden klasickým způsobem v duchu firmy Televue. Typické černé provedení se zeleným popisem nenechá na první pohled nikoho na pochybách, čí výrobek drží v ruce. Vlastní mechanické provedení je precisní, vnitřní černění téměř dokonalé (to je ostatně při hodnotě zdánlivého zorného pole 100° téměř nutnost). Ze strany oka je standardní gumová očnice. Z tohoto pohledu se žádné větší překvapení nebo evoluce nekoná. Ethos se stále drží ověřených firemních šablon.

Mechanické upnutí do okuláru je řešeno dnes poměrně oblíbeným dvojitým tubuskem o průměrech 1.25“/2”. To  sice umožňuje uchycení i do průměru 1.25“. Při uchycení do 1.25“ výtahu ale můžete snadno narazit na problém. S ohledem na velikost zorného pole okuláru se totiž může snadno stát (např. při použití  1.25“ zenitálního zrcátka), že obraz bude v okrajích vinětovat a pozorovatel může velmi těžko hledat tu „správnou“ polohu oka. To samozřejmě snižuje komfort pozorování. Lze proto jen doporučit používat 2“ zenitálních zrcátek. Současně je ale nutno upozornit na jednu vlastnost. Tubusek 1.25“ mírně přesahuje tubusek o průměru 2“. Pro použití např. 2“ filtrů tak je nutné použít krátký 2“ nástavec.Tab. 1: Základní parametry okuláru

Parametr

Hodnota

   váha [g]

590.5

   upínací průměr

2“/1.25“

   f clony zorného pole [mm]

22.3

   f polní čočky [mm]

28.0

   ohnisková vzdálenost [mm]

13

   mezní světelnost soustavy

   (doporučený max. relativní otvor objektivu)

f/3.9

   zorné pole [°]

100

   vzdálenost výstupní pupily [mm]

14.9

 

2. Optické vlastnosti

            Vynikajícími optickými vlastnostmi jsou okuláry značky Televue pověstné. Co lze prominout u levnějšího okuláru nižší či střední třídy bývá zpravidla u této kategorie okulárů zcela nepřípustné. Úvodní ověření základních parametrů udávaných výrobcem nepřineslo žádné překvapení.  Veškeré parametry odpovídaly s přesností  +/- 5 % udávaným. Následovala řada testů zaměřených na optickou kvalitu.

 

2.1  Test linearity zorného pole

Výrobce udává, že úhlové (angulární) zkreslení je v celém zorném poli pod hodnotou 1%. To zaručuje prakticky neměnnou úhlovou vzdálenost pozorovaných hvězd v celém zorném poli. Proto jsme byli zejména na tento údaj velmi zvědavi. Laboratorní měření tento údaj potvrdilo. Zjištěná hodnota angulárního zkreslení v okraji zorného byla cca 0.9%. Vezmeme-li v úvahu velikost zorného pole, je to vynikající výsledek.

Geometrické (rektilineární) zkreslení plynule narůstá směrem k okraji zorného pole. Ve středu zorného pole je nejnižší. Úhlová velikost testovacího čtverce i obvodové linie jsou cca konstantní, bez viditelných deformací. V samotném okraji zorného pole byla pak úhlová velikost testovacího čtverce cca konstantní (důsledek malého angulárního zkreslení), linie jsou však již viditelně deformovány. Jeho průměrná hodnota je cca 2.3%, v okrajích pak do 12%.

 

2.2 Rozlišovací schopnost

            Rozlišovací schopnost normovaného lidského oka je 60“. Tato hodnota platí při pozorování kontrastních objektů při dostatečném osvětlení. Při nižších hodnotách světelného toku (tj. při pozorování slabších objektů má rozlišovací schopnosti oka vyšší hodnotu – zpravidla se uvažuje v závislosti na podmínkách 2-5’. V extrémních podmínkách může ale i činit až 0.5°. V ideálním případě by tedy okulár měl mít vlastní rozlišovací schopnost lepší, než jsou vlastnosti oka pozorovatele. Pro pozorování planet tak je ideální okulár s vlastní rozlišovací schopností pod 1’, pro pozorování deep sky objektů zpravidla postačuje hodnota v rozsahu   2-5‘.

            Testovaný okulár vykazoval rozlišovací schopnost v rozsahu 1,2’ ve středu zorného pole až cca 2’ v jeho 90%. Okulár je tedy nesporně výborný pro pozorování objektů vzdáleného vesmíru. Pro pozorování planet je rovněž využitelný, byť takové výkony jako u některých okulárů s menším zorným polem od něj nemůžeme očekávat.

 

2.3 Kontrast a ostrost zobrazení, optické vady

            Firma Televue si vydobyla renomé v oblasti okulárů mj. právě díky výborným optickým vlastnostem. Právě velmi vysoký kontrast a ostrost zobrazení jejich starších výrobků (např. řady Panoptik, …) je pověstný a lze je tak bezesporu zařadit mezi jedny z nejlepších okulárů své doby.

            Okulár Ethos13 má proto poměrně těžkou pozici. Na jedné straně je od něj očekávána excelentní kresba jako u jeho starších „brášků“, na druhé straně je ale nutno vzít v úvahu, že má větší zorné pole. Těchto protichůdných požadavků se shostil okulár Ethos více než ze ctí. Kontrast a ostrost zobrazení je sice oproti jiným špičkovým okulárům, např. Panoptik či Pentan XW, o trochu nižší (pro stejná zorná pole v průměru o 5-10%, u okraje cca o 20%). Přesto ale zůstává poměrně vysoko nad okuláry „střední třídy“ a lze jej tak označit za špičkový.

            Optické vady jsou poměrně dobře kompenzovány. Z nich asi nejpatrnější je slabá barevná vada u okrajů zorného pole – RCE je pod 1,25% (okulár je „laděn“ do modra). Je tak poměrně slabá a pozorovatel si ji zpravidla povšimne jen u jasnějších objektů (např. planet). Ostatní aberace (mj. právě díky malému angulárnímu zkreslení) jsou do značné míry potlačeny a běžný pozorovatel si jich nepovšimne.

 

3. Vizuální test

            První čeho co si snad každý uvědomí při pohledu do okuláru je velmi velké zorné pole. Při zorném poli průměrného oka pozorovatele 90° je dokonce větší než jste schopni vnímat pohledem. Následuje proto podvědomé „rejdění“ oka v zorném poli, které pocit z pozorování posune opět o něco výše.

            Dojem z pohledu je zpravidla natolik silný, že uživatel ani nevnímá pár výše zmíněných nedostatků (nižší kontrast obrazu ve srovnání s jinými špičkovými okuláry, vzdálenost výstupní pupily, …). Zobrazení např. kulových hvězdokup tak je opravdovou lahůdkou. Hvězdy u rozlišené hvězdokupy jsou krásně bodové. Poklesu rozlišovací schopnosti okuláru si nemá pozorovatel prakticky šanci povšimnout. Jen pozornějšího pozorovatele zaujme, že poblíž středu je kulová hvězdokupa oproti její pozici u okraje zorného pole rozlišená více do hloubky.

            U zobrazení „mlhových“ objektů si pak rozdílu ani zkušený pozorovatel prakticky nevšimne. Jejich zobrazení je výborné prakticky bez ohledu na pozici objektu v zorném poli. Ve srovnání s jinými špičkovými okuláry pak je rozdíl při zobrazení deep sky objektů minimální.

            Zobrazení planet je rovněž velmi kvalitní (proveden test na umělém Saturnu). Obraz je kontrastní, s dobrým kontrastem i ostrostí kresby. Ve srovnání s planetárními speciály, popř. se špičkovými okuláry s menším zorným polem,  však již může za výborných podmínek být patrný mírně horší obraz, zejména pak ostrost kresby.  Právě u planet si pak je patrné geometrické zkreslení u okrajů zorného pole (kotouček planety se deformuje).

            Pokud se chcete seznámit se zkušenostmi uživatele tohoto okuláru, doporučuji navštívit jeho webovou stránku s recenzí jeho zkušeností s Ethosem. Tímto zároveň Mirkovi Petříčkovi děkuji za zapůjčení okuláru k proměření.

 

Závěrem

Okulár má výborný, v okraji velmi dobrý kontrast i ostrost zobrazení. Bodové zdroje zůstávají bodové v celém zorném poli. U okraje je patrné geometrické (rektilineární) zkreslení. Úhlové (angulární) zkreslení je v celém zorném poli naopak velmi malé. Barevná vada v okraji okuláru je rovněž poměrně malá. Běžný pozorovatel si ji tak pravděpodobně vůbec nevšimne. Propustnost okuláru (cca 89%) je na průměrné úrovni. Nedosahuje tak sice hodnot obvyklých např. u okulárů Pentan XW, použité nové antireflexní vrstvy (MFC) ale oproti starším okulárům  Televue vykazují o cca 3-4% lepší vlastnosti a to zejména v okrajích viditelného spektra.

Okulár nelze než doporučit pro všechny zájemce o univerzální okulár. Je výborný pro pozorování deep sky objektů. Zde právě díky velkému zornému poli bude pro úhlově větší objekty jen velmi těžko hledat konkurenci. Pro pozorování planet je velmi dobrý. Lze jej rovněž doporučit, byť pozorovatelé specializující se právě na planetární astronomii mají i lepší volby.

V současné době je již uveden na trh druhý okulár řady Ethos a to s ohniskovou vzdáleností 8mm. Jeho parametry jsou velmi blízké 13mm variantě. V budoucnu se proto s největší pravěpodobností můžete těšit i na test tohoto 8mm okuláru.

 

 

  

a)                                b)

Obr. 1: Výřez snímku testovacího obrazce a) ve středu, b) v okraji zorného pole

 

Obr. 2: Rozlišovací schopnost okuláru Tv Ethos13

   

Obr. 3: Zkeslení okuláru  Tv Ethos13

Obr. 4: Homogenita zorného pole okuláru Tv Ethos13