Aktuality

 

Úhradu členských příspěvků  prosím provádějte na nový účet POSEC zřízený ČAS č. 2500452459 / 2010

 

Pokud astronom začne uvažovat o 100° ultraširokoúhlém okuláru, v drtivé většině se mu vybaví jako první okulár Ethos od TV. Dnes však již k němu existuje alternativa. Tou jsou ultraširokoúlé okuláry Explore Scientific vyráběné v ohniskových vzdálenostech 9, 14 a 20mm. My měli možnost otestovat jejich 14mm a 20mm variantu.

 

1. Charakteristika okulárů

První, co vás na těchto okulárech zaujme je jejich velikost. Pochvalu si ale určitě zaslouží mechanické zpracování. Je opravdu na velmi dobré úrovni. Masivní tělo je opatřeno pogumovanými pásy pro jistý uchop i případně zvlhlého okuláru. Celý okulár je hermetizován a naplněn dusíkem, takže ani stékající kondenzovaná voda nepronikne dovnitř a nezkondenzuje tam. Na internetu lze snadno najít demonstrace vodotěsnosti, kdy je celý okulár ponořován do nádoby z vodou (na to jsem srdce opravdu neměli).

 

 

 

 

 

2. Vlastnosti okulárů

Optické vlastnosti okuláru jsou rovněž na vysoké úrovni. Vzdálenost výstupní pupily je u obou okulárů cca 15mm. Tato hodnota je optimální pro pozorování bez brýlí okulárem s „normálním“ zorným polem. U takto širokoúhlého okuláru pozorování vyžaduje sice trochu počátečního cviku, ale jeho následné používání je pak pohodlné. Bohužel testované okuláry (14 a 20mm) nejsou vůči sobě parfokální. Po jejich případné výměně tak je třeba přístroj trochu doostřit. Obecně lze o nich říci, že obě ohniskové vzdálenosti mají velmi dobře korigované všechny základní aberace včetně astigmatismu, sklenutí a zbytkové barevné vady.

Obraz hvězd je ostrý a kontrastní až prakticky k okraji. Pouze u světelných soustav může zkušený pozorovatel na okraji zorného pole pozorovat zbytkový vliv astigmatismu a u obrazu jasných hvězd zbytkovou barevnou vadu. K tomu je ale přirozeně nutné mít vykreslen dokonalý obraz hvězd i dále od optické osy, což není (i s ohledem na velikost zorného pole okuláru) právě snadné. U okraje zorného pole si pozorný pozorovatel může povšimnout slabého geometrického zkreslení (průměrná hodnota je cca 3%, maximální je u okraje zorného pole – cca 15%). Úhlové zkreslení je naopak velmi malé (pod 1%), čimž se podobají okulárům Ethos od Televue.

Oba okuláry Explore Scientific vykázaly prakticky stejnou rozlišovací schopnost a to cca 1.3´ ve středu zorného pole a směrem k okraji klesá na cca 2´.

Kontrast zobrazení je cca o 12% (20mm varianta), resp. 14% (14mm varianta) nižší než špičkových okulárů s menším zorným polem (Tv Panoptic, Pentax XW), přesto je však velmi dobrý a je zcela určitě nadprůměrný.

S ohledem na parametry (viz tabulka níže) se přímo nabízí srovnání mezi okuláry Explore Scientific a okuláry Televue.3. Srovnání

Při pozorování otevřených hvězdokup přístrojem Celestron Edge 203/2032 a 13 vs 14mm okulárem se obraz v Ethosu jevil nepatrně lepší u středu, Explore jej měl však nepatrně lepší u okraje. Při pozorování refraktorem TMB130/780 byl obraz v obou okulárů prakticky totožný, hvězdy byly bodové bez příliš rušivých zbytkových optických vad. Kvalitou zobrazení si tak oba jsou velmi blízké. Rozdíly byly opravdu minimální a v praxi bude mnohem více záležet na kvalitě dalekohledu. Propustnost obou okulárů byla téměř stejná (+5% ve prospěch Ethosu). V mechanické konstrukci určitě vede „na body“ Explore Scientific a to zejména díky hermetizaci okuláru. Obdobné závěry lze učinit i o srovnání delších variant okulárů 20mm okuláru Explore Scientific a 17mm TV Ethos (bohužel jeho 21mm varianta byla v době testování nedostupná).

 

4. Závěrem

Obecně lze konstatovat, že okuláry Explore Scientific patří mezi zajímavou alternativu k do nedávna prakticky ojedinělými okuláry TV Ethos. Okuláry zaujmou jak mechanickou konstrukcí, která je díky povrchové úpravě i pogumování exponovaných částí opravdu odolná, tak i svými optickými vlastnostmi, které lze charakterizovat jako velmi dobré.

Děkujeme tímto firmě SUPRA Praha za zapůjčení okulárů k testování.

 

Tab. 1: Základní parametry okulárů Explore Scientific a TV Ethos

 

Explore Scientific

Televue Ethos

Ohnisková vzdálenost

14 mm

20 mm

13mm

21mm

Zorné pole

100°

100°

100°

100°

Hmotnost

856g

960g

624g

1080g

Vzdálenost výst. pupily

14.5mm

15mm

15mm

15mm


Obr. 1: Rozlišovací schopnost okuláru (ES 14mm modře, ES 20mm červeně)
Obr. 2: Homogenita zorného pole (ES 14mm modře, ES 20mm červeně)