Aktuality

 

Úhradu členských příspěvků  prosím provádějte na nový účet POSEC zřízený ČAS č. 2500452459 / 2010

 

  Rok 2014 sice nepatřil mezi ty. kdy by se uskutečnil rekordní počet akcí. přesto jej lze označit za vydařilý. Podobně jako v předešlých letech i v tomto roce bylo hlavní prioritou testování astronomické techniky a technické poradenství, zejména pak těsnější spolupráce s některými sekcemi České astronomické společnosti a technická a konzultační činnost ve prospěch ostatních členů ČAS. V tomto roce byla rovněž realizována série popularizačních akcí pro veřejnost a to v rámci příměstských táborů i specializovaných přednášek.

 

1. Hlavní akce v roce 2014

Vlastní činnost POSECu v uplynulém roce  lze rozdělit do těchto základních skupin:

  1. Popularizační a osvětová činnost.

  2. Testování optických přístrojů a jejich příslušenství.

  3. Návody, rady, výměna zkušeností.

  4. Recenze a testy astronomického softwaru.

  5. Další činnost, zejména pak „technický koutek“ na vybraných setkáních organizovaných ČAS.

 

Podobně jako v předešlých letech byl v roce 2014 organizován popularizační cyklus přednášek a demonstrací zaměřených na základy optiky a astronomie v rámci vybraných příměstských táborů tentokráte v Jihomoravském kraji. Kvůli omezené kapacitě přednášejících byly jejich možnosti zamluveny dokonce již počátkem května. Pokud by tedy byl z řad nejen členů POSECu zájem se spolupodílet na této, již pravidelné, aktivitě, určitě se nám ozvěte. 

 

V rámci činnosti sekce byly rovněž realizována podpora uživatelů astronomické techniky (a to formou konzultační, tak i servisní) na vybraných astronomických setkáních (MHV, DsD, …). V roce 2014 se podařilo do činnosti sekce zapojit více aktivních členů, je tedy pravděpodobné že se to v roce 2015 odrazí i ve větší aktivitě složky jako celku mj. i v počtu realizovaných a zejména pak zveřejněných testů a recenzí.

 

2. Návrh rozpočtu na rok 2015

Výše členského přípěvku v POSECu se pro rok 2015 nestanovuje a zústává tak na 0,- Kč. Pro rok 2015 neuplatňuje POSEC žádný nárok na dotaci z prostředků ČAS. Veškerou činnost v roce 2015 budou členové sekce hradit ze svých zdrojů.

 

                3. Závěr

 

Celkem bylo publikováno na serveru POSECu v roce 2014 publikováno 8 článků, z toho 6 podrobných testů a recenzí přímo zaměřených na astronomickou techniku. Současně se podařilo zorganizovat dva cykly popularizačních přednášek pro ZŠ a příměstské tábory zejména v JM kraji. Kladně je nutno rovněž hodnotit aktivní zapojení většího počtu členů do činnosti sekce.

 

V Brně, Praze dne 2. 1. 2015

Zprávu o činnosti zpracoval: Zdeněk Řehoř (předseda POSEC),  Josef Ladra (místopředseda POSEC)