Aktuality

 

Úhradu členských příspěvků  prosím provádějte na nový účet POSEC zřízený ČAS č. 2500452459 / 2010

 

Péče o dalekohled

Tento článek je poslední ze série článků o péči o astronomické přístroje, který vyšel v Astropisu (2010), kde jej můžete nalézt v plném znění. V následujících řádcích je výčet těch nejčastějších problémů, se kterými se můžete při provozování astronomických montáží setkat, jejich příčinami i způsobem řešení.

Toto je zkrácené pokračování seriálu věnovaného péči o optické přístorje napsaného pro Astropis (2010), kde můžete nalézt jeho celé znění. Mimo čočkových a zrcadlových dalekohledů, kterými jsme se zabývali v předešlých dílech, existují i tzv. katadioptrické systémy, které jsou tvořeny kombinací zrcadel i refrakčních optických členů. V této části našeho seriálu se budeme zabývat "klasickými"  katadioptrickými systémy, tvořenými zrcadlovou soustavou uzavřenou korekční deskou (meniskem). Do této skupiny můžeme řadit např. konstrukce Schmidt-Cassegrain, popř. Maksutov.  

 

Toto je zkrácená verze seriálu věnovaného péči o optické přístroje napsaného pro Astropis (r. 2010), kde můžete nalézt jeho celé znění. V této úvodní části se po krátké teorii zaměříme na čočkové dalekohledy - refraktory a ukážeme si základní možnosti jeho čištění.  

Toto je zkrácené pokračování seriálu věnovaného péči o optické přístroje napsaného pro Astropis (2010), kde můžete nalézt jeho celé znění. Čočkové objektivy dalekohledů (refraktory) jsou z pohledu údržby pro uživatele velmi příjemné. I při trošku horším zacházení jsou z to dlouhá léta plnit svoji funkci bez viditelného poškození. Zrcadlové dalekohledy (reflektory) jsou z tohoto pohledu poněkud choulostivější zařízení.