Vytisknout
Nadřazená kategorie: Administrativa
Kategorie: Zprávy o činnosti
Zobrazení: 2430

Rok je opět pryč a tak jako každoročně máte možnost si prohlédnout krátké ohlédnutí za uplynulým rokem. 

 

1. Cíl činnosti v roce 2013

V roce 2013 bylo hlavní prioritou testování astronomické techniky a technické poradenství, zejména pak těsnější spolupráce s některými sekcemi České astronomické společnosti a technická a konzultační činnost ve prospěch ostatních členů ČAS.

V tomto roce byla rovněž realizována série popularizačních akcí pro veřejnost a to v rámci příměstských táborů i specializovaných přednášek.

 

2. Hlavní akce v roce 2013

Vlastní činnost POSEC lze rozdělit do těchto základních skupin:

  1. Polularizacni a osvetova cinnost.

  2. Testování optických přístrojů a jejich příslušenství.

  3. Návody, rady, výměna zkušeností.

  4. Recenze a testy astronomického softwaru.

  5. Další činnost, zejména pak „technický koutek“ na vybraných setkáních organizovaných ČAS.

 

Podobně jako v předešlých letech byl v roce 2013 organizován popularizační cyklus přednášek a demonstrací zaměřených na základy optiky a astronomie v rámci vybraných příměstských táborů v Jihomoravském a Olomouckém kraji. Za zmínku stojí rovněž cyklus přednášek pořádaných ve spolupráci s Občanským sdružením Hvězdárna Olomouc za přispění a na půdě Univerzity Palackého v Olomouci,

V rámci činnosti sekce byly rovněž realizována podpora uživatelů astronomické techniky (a to formou konzultační, tak i servisní) na vybraných astronomických setkáních (MHV, DsD, …).

 

 3. Přehled plánovaných akcí v roce 2014

Akce

Termín

Hlavní cíl

Fyzikální kaleidoskop

1.1.2014

Přednáška v rámci tradiční akce na Univerzitě Palackého v Olomouci

MHV 2014

1.5.2014

spolupodíl na programu MHV

Seminář amatér. konstruktérů dalekohledů (Rokycany)

jaro 2014

prezentace Posec

Setkání v Herzbergeru

podzim 2014

spolupráce s němec. kolegy

 

 

 

 

4. Další informace

Výše členského přípěvku v POSECu se pro rok 2014 nestanovuje a zústává tak na 0,- Kč. Pro rok 2014 neuplatňuje POSEC žádný nárok na dotaci z prostředků ČAS. Veškerou činnost v roce 2014 budou členové sekce hradit ze svých zdrojů.

  

V Brně, Praze dne 12. 1. 2014

  

Zprávu o činnosti zpracoval:                        Zdeněk Řehoř (předseda POSEC),      Josef Ladra (místopředseda POSEC)