Vytisknout
Nadřazená kategorie: Administrativa
Kategorie: Zprávy o činnosti
Zobrazení: 2359

Zpráva o činnosti Přístrojové a optické sekce

 

Cíl činnosti v roce 2012

V roce 2012 bylo hlavní prioritou testování astronomické techniky a technické poradenství, zejména pak těsnější spolupráce s některými sekcemi České astronomické společnosti a technická a konzultační činnost ve prospěch ostatních členů ČAS. Během roku bylo zahájenoi druhé kolo projektu KYKLOP, který se setkal s velkým zájem a který pokračuje dosud. V tomto roce byla rovněž realizována série popularizačních akcí pro školy.

 

Hlavní akce v roce 2012

Vlastní činnost POSEC lze rozdělit do těchto základních skupin:

  1. Testování optických přístrojů a jejich příslušenství.

  2. Návody, rady, výměna zkušeností.

  3. Recenze a testy astronomického softwaru.

  4. Další činnost, zejména pak „technický koutek“ na vybraných setkáních organizovaných ČAS.

 

Pro vybrané základní školy byl uskutečněn, podobně jako v předešlých letech, popularizační cyklus přednášek a demonstrací zaměřených na základy optiky a astronomie. Tento rok se podařilo navázat spolupráci se sdružením UDIF (Úžasné divadlo fyziky), které na části těchto akci participovalo a oživolo je svými skvělými vystoupenémi. V rámci něj se mohli žáci seznámit nejen se základními optickými zákony, ale i si sami vyzkoušet jejich praktické dopady na jednoduchých experimentech.

 

V rámci činnosti sekce byly rovněž realizována podpora uživatelů astronomické techniky (a to formou konzultační, tak i servisní) na vybraných astronomických setkáních (MHV, DsD, …).

 

V tomto roce pokračoval ve spolupráci s vybranými astronomy projekt KYKLOP II. Počátkem roku 2012 byl tento projekt rozšířen pro širší veřejnost. S velmi velkým zájmem se setkal zejména v červnu 2012 při příležitosti přechodu Venuše přes sluneční disk. Tento projekt pokračuje dále i v roce. 2013 Astronomové tak budou mít příležitost se zapojit do pokračování tohoto projektu z dob minulých.

 

Vybrané testy a recenze optických přístrojů a jejich příslušenství

 

Test/recenze Sekce

Výstup

Cyklus přednášek „Péče o optické přístroje“ Teorie a praxe

Zveřejněno na serveru Posec

Projekt KYKLOP II Akce

Zveřejněno na serveru Posec

Herchelův hranol od BP Technika

Zveřejněno na serveru Posec

Kamera QHY5 a potíže s drivery Servis

Zveřejněno na serveru Posec

 

 

 

Plán hlavních akcí na rok 2013

 

Akce

Termín

Hlavní cíl

KYKLOP II

01/2013-12/2013

mezinárodní spolupráce astronomů při zpracování astrofotografií

MHV 2013

1.5.2013

spolupodíl na programu MHV

Seminář amatér. konstruktérů dalekohledů (Rokycany)

podzim 2013

prezentace Posec

Setkání v Herzbergeru

podzim 2013

spolupráce s němec. kolegy

 

 

 

 

Návrh rozpočtu na rok 2013

Výše členského přípěvku v POSECu se pro rok 2013 nestanovuje a zústává tak na 0,- Kč. Pro rok 2013 neuplatňuje POSEC žádný nárok na dotaci z prostředků ČAS. Veškerou činnost v roce 2013 budou členové sekce hradit ze svých zdrojů.

 

Závěr

Celkem bylo publikováno na serveru POSECu v roce 2012 publikováno 12 článků, z toho 8 podrobných testů a recenzí přímo zaměřených na astronomickou techniku. V následujícím roce 2013 bude pokračovat projekt KYKLOP II zaměřený na spolupráci astronomů při zpracováni astronomických fotografií. Bližší informace pro případné zájemce budou zveřejněny nejen na stránkách sekce, ale i na stránkách České astronomické společnosti.

 

V Brně, Praze dne 10. 1. 2013              Zprávu o činnosti zpracoval: Zdeněk Řehoř (předseda POSEC),

 

Josef Ladra (místopředseda POSEC)