Vytisknout
Nadřazená kategorie: Administrativa
Kategorie: Zprávy o činnosti
Zobrazení: 2074

Zpráva o činnosti Přístrojové a optické sekce

 

Cíl činnosti v roce 2011

V roce 2011 bylo hlavní prioritou testování astronomické techniky a technické poradenství, zejména pak těsnější spolupráce s některými sekcemi České astronomické společnosti a technická a konzultační činnost ve prospěch ostatních členů ČAS. Během letních prázdnin pak byl realizován projekt Erastothenes.

V tomto roce rovněž proběhly řádné volby do vedení sekce.

 

 

Hlavní akce v roce 2011

Vlastní činnost POSEC lze rozdělit do těchto základních skupin:

  1. Testování optických přístrojů a jejich příslušenství.

  2. Návody, rady, výměna zkušeností.

  3. Recenze a testy astronomického softwaru.

  4. Další činnost, zejména pak „technický koutek“ na vybraných setkáních organizovaných ČAS.

 

Pro vybrané základní školy byl uskutečněn popularizační cyklus přednášek a demonstrací zaměřených na základy optiky a astronomie. V rámci něj se mohli žáci seznámit nejen se základními optickými zákony, ale i si sami vyzkoušet jejich praktické dopady na jednoduchých experimentech.

 

V rámci činnosti sekce byly rovněž realizována podpora uživatelů astronomické techniky (a to formou konzultační, tak i servisní) na vybraných astronomických setkáních (MHV, DsD, …).

 

Koncem roku byl zahájen ve spolupráci s vybranými astronomy předkolem projekt KYKLOP II. Počátkem roku 2012 tak může být tento projekt rozšířen pro širší veřejnost. Astronomové tak budou mít příležitost se zapojit do pokračování tohoto projektu z dob minulých.

 

V roce 2011 byl rovněž dokončena změna systému vybírání členských příspěvků. Od nyní tak veškeří členové POSEC zasílají členské příspěvky 1x ročně na k tomuto účelu speciálně zřízený účet.

 

Vybrané testy a recenze optických přístrojů a jejich příslušenství

 

Test/recenze

Výstup

Test spotovacích dalekohledů

Zveřejněno na serveru Posec

Dalekohled TEC140

Zveřejněno na serveru Posec

Autoguider Lacerta MGen

Zveřejněno na serveru Posec

Ultraširokoúhlé okuláry Explore scientific

Zveřejněno na serveru Posec

Kamera QHY5 a potíže s drivery

Zveřejněno na serveru Posec

 

 

 

Plán hlavních akcí na rok 2012

 

Akce

Termín

Hlavní cíl

KYKLOP II

01/2012-12/2012

mezinárodní spolupráce astronomů při zpracování astrofotografií

MHV 2012

05/01/12

spolupodíl na programu MHV

Seminář amatér. konstruktérů dalekohledů (Rokycany)

podzim 2012

prezentace Posec

Setkání v Herzbergeru

podzim 2012

spolupráce s němec. kolegy

 

 

 

 

Návrh rozpočtu na rok 2012

 

Výše členského přípěvku v POSECu se pro rok 2012 nestanovuje a zústává tak na 0,- Kč. Pro rok 2012 neuplatňuje POSEC žádný nárok na dotaci z prostředků ČAS. Veškerou činnost v roce 2012 budou členové sekce hradit ze svých zdrojů.

 

Závěr

Celkem bylo publikováno na serveru POSECu v roce 2011 publikováno 10 článků, z toho 9 podrobných testů a recenzí přímo zaměřených na astronomickou techniku. V následujícím roce 2012 bude pokračovst projekt KYKLOP II zaměřený na spolupráci astronomů při zpracováni astronomických fotografií. Bližší informace pro případné zájemce budou zveřejněny nejen na stránkách sekce, ale i na stránkách České astronomické společnosti.

 

V Brně, Praze dne 15. 1. 2011                    Zprávu o činnosti zpracoval: Zdeněk Řehoř (předseda POSEC),

 

       Josef Ladra (místopředseda POSEC)