Aktuality

 

Úhradu členských příspěvků  prosím provádějte na nový účet POSEC zřízený ČAS č. 2500452459 / 2010

 

 

 

    Vzhledem k tomu, že jsem řešil u dlouhého refraktoru, provozovaném na montáži AZ-EQ6, pozorování ve vysokých deklinacích, poohlédl jsem se po nabízených možnostech, které mohou zvýšit komfort pozorování. V terénu lze samozřejmě situaci řešit úplným vytažením nohou originálního ocelového stativu, i když to má i určité nevýhody. Já mám ale především problém na relativně úzké lodžii, kde nohy stativu nemohu, při jejich potřebném vysunutí, dostatečně rozevřít ... K řešení diskomfortu se v tomto případě tedy nabízí vyvýšení montáže pomocí přídavného sloupu. V nabídce firmy Synta je jediný takovýto doplněk, s výškou 200 mm ( obr.1 ), který si víc detailně ani nemůžete nikde prohlédnout, protože jediný oficiální firemní snímek tohoto postaršího sloupku z dob zrodu montáže EQ-6, je přesně takový, jako na obr. 1 níže. Takže při investici 75 € dost dobře netušíte, že na rozdíl od podobných sloupů stejné firmy, určených pro montáže EQ-3, EQ-5 a HEQ-5, je zrovna tento jaksi nedomyšlený...

 

 Obr. 1 - Prodlužovací sloup pro montáž (AZ)EQ-6 vyráběný čínskou firmou SYNTA

 

Na úvodním snímku je vyobrazený sloup už s dodatečnými úpravami - především s vyfrézovaným otvorem, který vám zpřístupněním dotahovacího šroubu velmi usnadní manipulaci a montáž celé sestavy. Toto řešení se v praxi vyskytuje zcela běžně a je použito m.j. také u nové montáže AZ-EQ5. Na obr. 2 je příklad prodlužovacího sloupu firmy VIXEN.

 

Obr. 2 - Prodlužovací sloup pro montáže SPHINX firmy VIXEN

 

Vraťme se ale k obr.1 a v souvztažnosti s obr. 3 níže si detailně vysvětleme, co vás při koupi originálního sloupu Sky Watcher čeká.  Pro montáž prodlužovacího tubusu bez úprav, je potřeba učinit následující :

1. - Ze sloupu odmontujte ( trojice imbus-šroubů ) díl označený na obrázcích jako '3'

2. - Odmontujte vlastní montáž ze stativu a z něj pak vyšroubujte kolík, kterým se jemně dolaďuje severojižní orientace montáže pro ustavení na Polárku

3. - Tento kolík je logicky potřeba zašroubovat do dílu '3' a tento pak už můžeme přišroubovat na spodek montáže

4. - Zbytek prodlužovacího sloupu, tedy díly '1' a '2', připevněte na stativ montáže '4'. Stativový šroub dotáhněte k dílu '1' jen zčásti

5. - Vlastní montáž nasaďte na sloup a pomocí části '3' slícujte s otvory na tubusu '2'. Montáž v libovolné orientaci zpětně zajistíme trojicí šroubů 

6. - Správnou polohu montáže nastavíme na hrubo pootáčením celého sloupu na stativu. Zajistíme dotažením šroubu odspodu a přesné doladění provedeme dolní části montáže pomocí dvojice šroubů k tomu určených

 

 Obr. 3 - Sloup ( již po úpravách ) nasazený na stativu EQ-6 ( pozice 4 )

 

Vypadá to, že sice trochu složitě, ale přeci jen máme hotovo. Záhy ovšem zjistíme, že sloup nejde odspodu dotáhnout natolik, aby se celek s montáží i dalekohledem na stativu neprotáčel ... To je další velká nedomyšlenost. Inteligentní sloupy mají dolní základnu ( analog. dílu '1' ) řešenou tak, že mají odspodu otvor pro kolík ponechaný na stativu. A tím pádem disponují v horní části ( analog. dílu '3' ) vlastním kolíkem - viz. sloup "Vixen" na obr. 2. Recenzovaný originální sloup "Sky Watcher" bohužel takto upravit nejde - na obr. 4 níže si v jeho spodní části všimněte, že pod dílem '1' je vidět část díry, určené pro našroubování kolíku. Tím pádem nám je hned jasné, že pro realizaci inteligentního řešení, o kterém píši výše, by musela mít vložka '1' patřičně větší průměr. Znamenalo by to nechat vysoustružit nový díl '1' s větším průměrem a v dostatečné výšce ( odpovídající výšce kolíku ), který bude v horní části stočen na menší průměr odpovídající tubusu '2'. Ale k úplné dokonalosti tohoto řešení je potřeba přidat ještě jeden prvek, vyplývající z faktu, že otvor pro kolík ve spodní části vložky '1' musí být zhotoven s větší vůlí. Firma VIXEN vymezuje tuto montážní vůli pomocí jednoho šroubu, který z boku dotlačí kolik k jedné straně otvoru - viz. obr. 5

 

Obr. 4 - Upevnění vložky '1' v požadované poloze pomocí dvou imbus šroubů M6 x 30

 

 Obr. 5 - VIXEN SX Half Pillar 

 

Já jsem se rozhodl pro v podstatě jednoduché řešení, které zachovává původní celistvost sloupu, a které jste už vytušili z obrázků výše. Úprava obnáší vyvrtání čtyř děr a vyřezání závitu M6 do dvou z nich, jak je patrné z obr. 6 níže. Je výhodné umístit díry s rozmyslem a využít pro zachování správné orientace osu, na které jsou ve stativu závitové díry pro kolík - viz. obr. 6. Mnou zvolená rozteč děr je 48 mm, ale může být i mírně větší.

 

 Obr. 6 - Vyvrtání justážních otvorů ( rozteč 48 mm ) a vyřezání závitů M6

 

 Umístění a orientace děr ve stativu musí korespondovat s dírami v dílu '1' ( viz. obr. 4 ), které leží na ose procházející současně i jedním z bočních otvorů, za který je vložka '1' přišroubována k tubusu '2'. S výhodou totiž využijeme souhlasné rozmístění obou trojic otvorů v tubusu '2', tedy 3x120° jak dole, tak i nahoře, kde pak zvolíme snadno správnou polohu základny '3' - viz. obr. 3 a 7. Celková sestava je pak vyobrazena na posledních fotografiích -  obr. 8 + 9.

Vyfrézovaný otvor ve sloupu má rozměr cca 80 x 120 mm a začíná 30 mm od spodního okraje tubusu '2'. Zvolené míry jsou samozřejmě nekritické a vycházejí pouze z předpokladu, aby otvorem pohodlně prošla ruka.

 

 Obr. 7 - Upravený prodlužovací sloup "SKY WATCHER"

 

 

 

Poslední drobnou úpravou je přidání šesti mosazných podložek pod imbus šrouby ( M6 x 14 ), kterými jsou připevněny díly '1' a '3' k tubusu '2'. Výsledná tuhost celé sestavy mi připadá v podstatě stejná, jako bez prodlužovacího sloupu. Zpočátku jsem měl obavu, zda zvýšení o 20 cm bude dostatečné, ale pro mou potřebu se ukázalo jako plně vyhovující. Pozitivním aspektem při použití prodlužovacího sloupu je i to, že se dost významně sníží pravděpodobnost kolize dlouhého dalekohledu s nohami stativu. A často je potěšující i to, že nemusíme zakopávat o hodně vytažené stojny, když potřebnou výšku docílíme právě pomocí prodlužovacího sloupu. Originální sloup "SKY WATCHER", který byl k úpravě použit, se vyrábí již dlouhá léta spolu s montáží EQ-6 a zcela jistě by si zasloužil inovaci. Jinak je jeho použití bez doporučených úprav dost takové rozporuplné ...

 

 Obr. 8 - Celková sestava s dalekohledem VIXEN ED 81S

 

Obr. 9 - Montáž AZ-EQ6 se sloupkem a refraktorem CFF Telescopes 140 mm