Aktuality

 

Úhradu členských příspěvků  prosím provádějte na nový účet POSEC zřízený ČAS č. 2500452459 / 2010

 

 

V souladu s článkem " Vybíráme triedr " budou na tomto místě postupně zveřejňovány recenze triedrů různých kategorií, počínaje výše inzerovanými prvními třemi z MHV 4/2015. Většina recenzí se bude skládat z odbornějšího posouzení pomocí náročnějších zkoušek a dále z části ryze uživatelské, která je výsledkem individuálních posouzení řady dobrovolných zájemců, aby se zohlednily nároky a pohledy běžného uživatele. Metodologii této uživatelské části připravil a posléze vyhodnotil Zdeněk Řehoř. Postupně budou zveřejňovány další recenze od různých autorů, takže zájemci o tuto kategorii optických přístrojů se určitě dočkají i srovnávacích testů triedrů jiných parametrů, ale také recenzí různých zajímavých individuálních binokulárů.

 

 

Obr. 1 - Uživatelské hodnocení triedrů na setkání MHV 4/2015

 

 

NOČNÍ A MYSLIVECKÁ KLASIKA - TRIEDRY 8 x 56

 

Obr.2 - Účastníci testu kategorie 8 x 56

 

 

Které triedry byly předmětem hodnocení je zřejmé z obr.2.  Níže jsou uvedené další důležité parametry těchto binokulárů.

 

 MODEL                            ZOR.POLE VE °       ZOR.POLE m/1000m       VZDÁL.VÝST.PUPILY       HMOTNOST

 

MEOPTA MEOSTAR B1              6,35°                          111 m                              21,5 mm                         1120 g

SWAROVSKI SLC WB                 7,6°                            133 m                              23 mm                            1225 g

VIXEN NEW FORESTA                7,2°                            126 m                              20 mm                            1222 g

KOWA PROMINAR XD                 6,0°                            105 m                              23 mm                           1160 g

CELESTR.NATURE DX                6,1°                            107 m                              23 mm                           1026 g

CELESTR.SKYMASTER               5,8°                            102 m                              18 mm                           1080 g

 

1. - PRVNÍ SEZNÁMENÍ VE DNE 

  SWAROVSKI :

  Triedr disponuje nejlepším držením, nejhomogenější kresbou v poli ( které je současně největší ), nejlepší ostrostí na kraji pole a hlavně bezkonkurenčním komfortem pohledu do okulárů. Celkově je binokulár velmi vyvážených vlastností, s obrazem vzorově brilantním. 

 MEOPTA :

  Ačkoliv je tento triedr vzhledově velmi podobný Swarovskému, je jeho držení méně ergonomické ( nemá promyšlené prohlubně pro prsty na tubusech jako Swarovski ). Ostrost na kraji zorného pole je o něco horší, ale jinak Meopta kvalitou kresby v poli, včetně kontrastu a čistoty barev, za Swarovským moc nezaostává. Komfort pohledu je rovněž mírně horší rakouského soupeře.

  KOWA PROMINAR :

  Rovněž velmi dobře provedený triedr, ovšem v porovnání s předchozími soupeři o poznání horší komfort pohledu do okulárů. KOWA zaujme věrným barevným podáním s minimální barevnou vadou na kraji pole. Celkově ale není homogenita kresby v celém poli tak dokonalá, byť je stále velmi dobrá. 

  VIXEN :

  Binokulár modelové řady New Foresta prvním pohledem překvapí vynikající brilancí a nejjasnějším obrazem. Jeho ostrost klesá ale v od středu ke kraji poněkud rychleji. Komfort pohledu je velmi dobrý. Celkovým provedením triedr ztrácí horší ergonomií - hůře se drží díky příliš kónickým tubusům. Rovněž jeho pogumování působí trochu lacině a nejistě.

  CELESTRON NATURE DX :

  Triedr zaujme příjemně kompaktním provedením a velmi vyhovujícím držením. Komfort pohledu je trochu horší, nicméně pořád postačující. Brilance obrazu a ostrost ve středu pole velmi dobrá, ale blíže k okraji rychle klesá. Celkově tento nejmenší zástupce v testu neurazí, neboť má vyrovnané vlastnosti, byť jsou spíše průměrné. 

  CELESTRON SKYMASTER :

  Jediný zástupce v testu klasické "porro" koncepce, jednoduchého a strohého provedení. Současně se jedná o nejlevnější triedr soutěžního pole - nejdražší binokulár v testu stojí cca 10x tolik..! Velmi vyrovnaná a brilantní kresba v poli - to je ale s odstupem nejmenší ze všech ( viditelně menší než 50°)

 

2. - TEST ROZLIŠOVACÍ SCHOPNOSTI

  Test na rozlišovací schopnost byl prováděn pomocí testovacích obrazců - čárový test černobílý ( USAF ) - a textu s různě velkými a různě barevnými písmeny. Hodnocení bylo prováděno ze stativu ( na rozdíl od zkoumání dobrovolných uživatelů, kteří měli za úkol rozlišit co nejmenší černobílé písmo ). V této disciplíně podaly triedry velmi vyrovnaný výkon, žádný nebyl s náskokem lepší ostatních a ani jediný nebyl vysloveně nejhorší. O chloupek nejostřejší obraz podával Swarovski, následován Kowou. Meopta byla rovněž velmi ostrá, jen u některých detailů byl rakouský triedr přesvědčivější. Tento binokulár trochu zklamal zbytkovou barevnou vadou, což jsme si všimli právě u kontrastního obrazu USAF testu. V této cenové kategorii a jen 8mi násobném zvětšení by barevná korekce mohla být lepší.

 

Obr. 3 - Čárový test USAF

 

Obr. 4 - Porovnávání rozlišovací schopnosti pomocí předlohy s textem

 

3. - POROVNÁNÍ BINOKULÁRŮ ZA SOUMRAKU

 

Obr. 5 - Testování triedrů s přibývající tmou...

 

 V této disciplíně velmi překvapila New Foresta od japonského VIXENa, která viditelně dávala nejjasnější obraz. Shodli se na tom všichni hodnotitelé. Tento triedr má jako jediný zástupce v testu střechové hranoly typu "Abbé-König" a jak se ukázalo, jsou velmi kvalitní. Rozdíly v propustnosti světla se u jednotlivých binokulárů lišily i dle pozorované scény, např. u velmi světlých až bílých ploch ( zde byl náskok Vixena evidentní ) nebo při slabém osvětlení sodíkovou výbojkou, kde měla největší propustnost Meopta. S přibývající tmou se začaly projevovat stále více rozdíly v kondici zraku nás hodnotitelů a porovnávání se stávalo stále větší "duchařinou". Celkové rozdíly v propustnosti byly za tmy nepatrné, část účastníků testu se pak shodla na tom, že triedr Swarovski poskytuje přeci jen nejjasnější obraz. Druhá část preferovala stále krále soumraku Vixena. Této části testu byla věnována zasloužená pozornost, protože v "neastronomické" oblasti je používání za soumraku hlavní parketou triedrů této třídy. Na konci soumraku jsme "soutěžili" v tom, kdo rozliší při pohledu do lesa nejvíce stromů, resp. do jaké hloubky od jeho okraje je vidí. Binokulár Meopta vykazoval propustnost o chloupek horší, o další chloupeček pak Kowa Prominar. Ani nejlevnější střechový zástupce testu - Celestron Nature DX - nijak nezahambil, stejně tak jediný "účastník" s porro hranoly - Skymaster od stejné značky. Jeho transmise byla podle očekávání velmi dobrá, nikoli však z nejlepších.

Zajímavým vedlejším poznatkem testování binokulárů 8x56 bylo, že i za slunečního dne, kdy je zornička oka nejvíce zatažená a kdy tyto  "přesvětlující" dalekohledy oči ještě více zatěžují značným přebytkem světla, si v podstatě všichni hodnotitelé už při prvních pohledech do binokulárů všimli, který z nich dává jasnější obraz. Zkrátka Vixen upoutal svým nejjasnějším a vysoce brilantním obrazem už ve dne a za soumraku to ještě víc potvrdil. Tímto chci záměrně upozornit na to, že i v odborných kruzích se tvrdí, že staršímu oku, které zdaleka nedokáže otevřít zorničku tak, jako u mladého člověka ( max.průměr 7mm ), nemá smysl pořizovat triedr s maximální velikostí výstupní pupily, kterým je právě binokulár třídy 8x56. Bylo nás hodnotitelů s věkem kolem 50ti a více celkem dost a všichni bez problému za slunečního dne i za pokročilého soumraku dokázali rozeznat rozdíly v propustnosti jednotlivých triedrů a stejně tak zřetelný rozdíl v jase obrazu u triedrů 8x56 a 8x40 ( tedy velikosti výstupní pupily 7 a 5 mm )

 

4. - NOČNÍ POZOROVÁNÍ

  Binokuláry se testovaly jak na planetách ( Jupiter a Venuše ) a jasných stálicích, tak i na vzdálenějším pouličním osvětlení. Velmi dobře posloužily LEDky svítící na montážích dalekohledů ustavených na pozorovací louce. Cílem bylo zjistit kvalitu zobrazení bodových zdrojů s maximálním kontrastem vůči pozadí, což nemilosrdně odhalí jakékoliv nedokonalosti hranolů, logicky hlavně střechových, antireflexních vrstev i celkového mechanického provedení v souvislosti s vnitřními odlesky. Tento test přinesl dvě překvapení - nejhorší zobrazení hvězd mezi triedry koncepce "roof" podával Swarovský a naopak nejlepší New Foresta. Jen mírně horší vítězného Vixena byla Kowa Prominar. Meopta byla mírně lepší Swarovského. Ukázalo se tedy, že střechové hranoly Abbé-König mají oproti kombinaci Schmidt-Pechan nejen lepší propustnost, ale i podstatně lepší zobrazení jasnějších stálic a jiných bodových zdrojů. Nedokonalosti invertující soustavy "Schmidt-Pechan" se projevují přítomností četných vybíhajících paprsků ze středu hvězdy na všechny strany, což je jev přímo úměrný jasnosti stálice. Útěchou u triedrů Meopta a Swarovski bylo to, že obrazy hvězd byly naprosto symetrické a vybíhající paprsky dál od středu rychle slábly. U nejlevnějších binokulárů "roof" koncepce se totiž vyskytuje ještě horší úkaz - jeden i dva paprsky jsou velmi jasné a vedou napříč celým zorným polem. Určitou omluvou pro ony dva nejdražší binokuláry v testu je to, že je výrobce neprezentuje jako astro-speciály.

 

5.- CELKOVÉ VYHODNOCENÍ ODBORNÉ ČÁSTI RECENZE

  Předmětem této části recenze není stanovení nějakého vítěze, ale posouzení kladů a záporů, zkrátka nejdůležitějších vlastností jednotlivých binokulárů, aby si potenciální kupec mohl udělat dostatečný obrázek o kvalitě a vhodnosti použití pro jeho záměr a dle jeho osobních preferencí. Nejvyrovnanější vlastnosti má s přehledem zároveň také nejdražší  triedr od Swarovského. Pro "neastronomické" aktivity mu s ohledem na jeho vynikající optické vlastnosti není co vytknout. A na té noční obloze může někoho zklamat možná příliš viditelnými neduhy střechových hranolů. V tomto je na tom o něco lépe Přerovská Meopta, která co se týče vyrovnanosti parametrů a vlastností jen o krůček zaostává za rivalem z Tirol. Vytknout jí můžeme neergonomické nastavování dioptrické korekce a někomu může vadit zmíněná větší zbytková barevná vada projevující se ve dne na velmi kontrastních hranách. Pravda, triedr 8x56 není turistická klasika - a za soumraku tu "barvičku" nikdo neuvidí...Kowa má druhé nejmenší zorné pole v testu a o poznání horší komfort pohledu. Ostatní zobrazovací vlastnosti, především ostrost (nikoliv u clony ) a čistota barev jsou na vysoké úrovni, navíc je mechanicky velmi dobře vyvedený binokulár současně příjemně kompaktní. New Foresta od japonského Vixena nás velmi překvapila nejlepší propustností, vynikající brilancí a nejlepším zobrazením stálic ze všech "střechových" triedrů. Zorné pole má nadprůměrně velké, ale s rychlejším poklesem ostrosti ke kraji. V poměru "výkon/cena" je to určitě nejvýhodnější koupě. Velice kompaktní je i druhý nejlevnější zástupce v testu - Celestron Nature DX. Není to nadprůměrně kvalitní triedr, nicméně nemá žádnou velkou slabinu a proto jsou jeho vlastnosti taktéž velmi vyrovnané. Pro méně náročného uživatele je to rovněž dalekohled s velmi dobrým poměrem "výkon/cena". Skymaster, rovněž od Celestronu, "porro" klasika, má s odstupem nejmenší zorné pole, byť je pěkně vykreslené. Pro orientaci v terénu za soumraku i pro přehledná pozorování oblohy, k čemuž je třída 8x56 předurčena, je to dost nevýhodné.  

Pokud by si někdo z těchto recenzovaných triedrů nevybral nebo přímo vyžadoval astronomický speciál, tak je potřeba vybírat mezi léty ve světě prověřenou "porro" koncepcí. Nabízí se především v transmisi dosud nepřekonaný binokulár DOCTER NOBILEM  8 x 56 ve střední cenové kategorii. Ve vyšší cenové hladině lze sáhnout po triedrech ZEISS VICTORY 8 x 54 HT ( nebo starší 8 x 56 T ), naopak za lidovější peníze po VIXEN ULTIMA 8 x 56.

 

Obr. 6 - Velmi povedený triedr MEOPTA 8 x 56