Aktuality

 

Úhradu členských příspěvků  prosím provádějte na nový účet POSEC zřízený ČAS č. 2500452459 / 2010

 

 

Spotovací dalekohledy představují relativně samostatnou skupinu dalekohledů (převážně refraktorů), určených primárně pro pozemní pozorování. Tyto dalekohledy jsou na první pohled velmi podobné menším astronomickým refraktorům. Nalezneme u nich objektiv, okulár, u některých i pomocný hledáček. Už na ten druhý si ale nelze nevšimnout některých konstrukčních odlišností. Tou asi největší je skutečnost, že tato skupina přístrojů poskytuje obraz, který je výškově i stranově správně orientován.

To přirozeně souvisí s předpokládaným hlavním „nasazením“ přístrojů pro pozemní pozorování. S tím souvisí i způsob, jakým je řešeno zalomení optické osy. Na rozdíl od astronomických přístrojů, kde se standardem stalo 90° zenitální zrcátko zde nejčastěji nalezneme 45° převracecí hranol (u přístrojů určených primárně pro pozorování přírody, např. pro ornitology) nebo přímé (s hranolem ve funkci převracecí soustavy, s touto konstrukcí se setkáte zejména u přístrojů určených např. pro pozorování terčů).

 

Dalším viditelným rozdílem jsou použité okuláry. I když některé spotovací dalekohledy jsou řešeny s výměnnými okuláry (standard 1,25“ zde ale rozhodně neplatí), velmi často jsou okuláry pevně spojeny s přístrojem a jsou řešeny coby ZOOM okuláry. Pokud uvážíme jejich určení -např. právě nějakého vášnivého ornitologa v přírodě, je to volba více než pochopitelná.Představení dalekohledů

Spotovací dalekohledy mají zpravidla velmi podobnou konstrukci. Z vybraných testovaných přístrojů jsou prakticky všechny řešeny jako voděodolné a vodotěsné. S tím souvisí i jejich uzavřený tubus plněný inertním plynem (zpravidla dusíkem, v některých případech argonem). Vlastní tělo je pak od okulárové části uzavřeno (nejčastěji pomocí 45° hranolu popř. planparalelní destičkou). Nejčastěji jsou přístroje dodávány s namontovaným ZOOM okulárem, který poskytuje zvětšení 20-60x. V případě zájmu je jej však možné zaměnit za jiný.

Na MHV 2011 se podařilo shromáždit některé zástupce této kategorie přístrojů a provést jejich srovnání. Jednalo se zejména o zástupce dražších přístrojů, jimž sekundoval levnější Celestron ED80 (spotovací dalekohled, nikoliv legendární refraktor) a o trochu dražší Pentax FD65.

 

Celestron ED80

Tento hermetizovaný dalekohled, mezi srovnávanými přístroji jednoznačně nejlevnější, je navržen s objektivem (doubletem) se zadním ED sklem o ohniskové vzdálenosti 480mm a je v něm použit zoom okulár o ohniskové vzdálenosti 8-24mm. Vzdálenost výstupní pupily přístroje je 18mm. Přístroj je možné zaostřit na minimální vzdálenost 9m. Přistroj má lineární zorné pole: 35m (při zvětšení 60x) až 58m (=20x) na 1000m.

 

Pentax PF65

je hermetizovaný přístroj podobně jako předchozí se 45° zalomením optické osy pro pohodlné pozorování. Jsou vněm využity převracecí hranoly uspořádané do sestavy PORO známe zejména s klasických triedrů (u spotovacích dalekohledů jde ne příliš časté řešení). Minimální vzdálenost zaostření je 5m. Oproti ostatním přístrojům má dalekohled běžné 1.25“ zakončeni a výrobcem doporučeným okulárem Pentax XF ZOOM (ohniskové vzdálenosti 6.5-19.5mm) poskytuje standardní rozsah zvětšení 20-60x. , Objektiv je opět řešen jako dvojčlenný z nízkodisperzních skel o ohniskové vzdálenosti 390mm. Vzdálenost výstupní pupily přístorje pak činí 12mm. V uvedené konfiguraci je velikost lineárního zorného pole 37m (20x) až 17m (60x)na 1000 m.

 

Meopta 75S1 Apo

je přístroj tuzemské produkce vyráběný firmou Meopta Přerov (jak ostatně napovídá již jeho název). Jedná se o plně hermetizovaný, dusíkem plněný dalekohled vyráběný jak v zalomené 45° verzi, tak i jako přímohledný. Dalekohled je zaostřitelný od 14m. Se standardně dodávaným okulárem má přístroj zorné pole 31m (20x) až16m (60x) na 1000m při vzdálenosti výstupní pupily 15.5mm. Mimo tento standardní výrobek byl k testu přidána ještě jedna specialita – Meopta 72 Special. která není sériově vyráběna.

 

Vortex Razor HD85

lze označit za „černého koně“ našeho srovnávání. Tato pro mnohé (alespoň v našich zemích) nepříliš známá značka je svými kvalitními produkty pro mnohé velmi zajímavá. Jde opět o hermetizovaný vodotěsný a vodě odolný přístroj plněný argonem. Na výrobu objektivu byla použita ultranízkodisperzní skla ED- XD skla. Podobně jako většina přístrojů v testu jej lze zaostřit na vzdálenost 5m. Ze srovnávaných přístrojů má největší vzdálenost výstupní pupily a to 20mm. , Jeho lineární zorné pole činí 36m (20x) až 20m (60x) na 1000m.

 

Swarovski ATM 80HD

je mnohými považován za jeden z nejlepších spotovacích dalekohledů na trhu. Je to hermetizovaný přístroj s ostřením od téměř klasických 5m. Při ohniskové vzdálenosti objektivu 460mm poskytuje při okuláru 20-60x (f´=7.6-23mm) lineární zorné pole 36m (20x) až 20m (60x) na 1000m při vzdálenosti výstupní pupily 17mm.

 

Tab. 1: Přehled základních vlastností testovaných dalekohledů

Přístroj

Průměr objektivu [mm]

Zvětšení

 

[-]

Zorné pole

[°]

Váha

 

[g]

Celestron ED80

80

20-60x

2° -1°

1615

Pentax PF65

65

20-60x

2.1°-1°

240

Meopta 72 Special

72

20-60x

-

1120

Meopta 75S1 Apo

75

20-60x

1.8°-0.9°

1295

Vortex Razor HD85

85

20-60x

2.1°-1.1°

1863

Swarovski ATM 80HD

80

20-60x

2.1°-1.1°

1280

 

 

Jak bylo testováno

 

Vlastní testování probíhalo subjektivním srovnáváním kvality obrazu i vlastní konstrukce jednotlivých přístrojů skupinou 12 pozorovatelů. Každý postupně obešel jednotlivé přístroje a průběžně vyplnil předem připravený dotazník. Otázky v něm byly uspořádány do třech velkých skupin – optické vlastnosti, mechanické vlastnosti a komfort pozorování.

Při vlastním srovnání pak bylo na přístrojích nastaveno shodné zvětšení a namířeny na stejný objekt. Pozorovatelé pak oznámkovali svůj subjektivní dojem podobně jako ve škole známkou 1-5.

Byť nelze toto srovnávání zcela srovnávat s objektivními laboratorními testy, má zcela jistě s ohledem na počet účastníků nezanedbatelnou vypovídací hodnotu.

 

Závěrem - výsledky srovnání

Vlastní výsledek srovnání je souhrnně uveden v tabulce níže. Podle svých osobních preferencí tak můžete snadno vytipovat pro Vás nejzajímavější přístroj.

Ve srovnání vedl výrobek Meopty 75SApo (1.) velmi vyrovnaný souboj s leadrem srovnávaných přístrojů Swarovski ATM80HD (2.). Zatímco první jmenovaný měl dle názoru pozorovatelů celkově mírně lepší obraz, druhý (Swarovski) pak vynikal precisním zpracováním a mechanickými vlastnostmi. Jinak než výborný nelze označit ani výrobek VORTEX HD85 (3.), který představoval vyvážené optické i mechanické vlastnosti. Z uvedených přístrojů měl rovněž nejlepší komfort užívání.

Ani o zbylých dalekohledech nelze říci, že by v některé kategorii zcela propadly (nejhorší udělená známka byla 3 – dobře). Rozdíl mezi nejlepšími a nejslabším Celestronem ED80 byl však viditelný na první pohled. Pokud vezmeme do úvahy poměr cena/výkon, je tento rozdíl v kvalitě vcelku pochopitelný. I již zmiňovaný celestron ED80 poskytoval obraz který lze hodnotit jako dobrý až velmi dobrý stejně jako jeho mechanické zpracování.

Závěrem bychom rádi poděkovali firmě Supra Praha za zapůjčení části srovnávaných přístrojů, ale i individuálním vlastníkům, kteří je pro toto srovnání ochotně zapůjčili.

 

 

Tab. 2: Přehled výsledků testů spotovacích dalekohledů