Aktuality

 

Úhradu členských příspěvků  prosím provádějte na nový účet POSEC zřízený ČAS č. 2500452459 / 2010

 

 

 

 

 1. ÚVOD A PRVNÍ SEZNÁMENÍ S OKULÁRY  

Okuláry "DeLite", které jsou v sortimentu firmy Tele Vue poslední novinkou, byly v podstatě už nějakou dobu očekávané, co by náhrada okulárů "Radian", které se už několik let nevyrábějí. Prodleva od ukončení výroby Radianů byla dost dlouhá, takže se logicky objevovaly názory, zda onou náhradou nejsou okuláry "Delos"... Autorem optického designu je i u těchto okulárů Paul Dellechiaie, jehož jméno je v názvu obou posledních typech okulárů symbolicky zakomponováno, stejně jako se v názvu "DeLite" odráží aspekt, že tyto okuláry jsou odlehčenou verzí Delosů. Dosud kompletní řada ohniskových vzdáleností je patrná z obr. 1.

 

Obr.1 - Řada okulárů Tele Vue "DeLite"

 

V Evropě jsou momentálně k dispozici 7, 11 a 18,2 mm ohniska. Zbylá - tedy 5, 9 a 15 mm budou k dispozici na konci července. Zda je tímto řada kompletní, není jasné ... Směrem k ještě kratším ohniskovým vzdálenostem se rozhodně prostor nabízí, směrem "nahoru" už to není tak jisté. Já osobně bych ještě verzi s cca 23 mm uvítal.

 

2. CELKOVÁ KONCEPCE OKULÁRŮ A JEJICH MECHANICKÉ PROVEDENÍ

Tele Vue okuláry řady "DeLite" se jejich mechanickou koncepcí velmi podobají předchozím Radianům. Totožný je i první dojem, když je poprvé spatříte - ve skutečnosti jsou větší, než je, po seznámení s nimi na internetu, čekáte - a to i přesto, že jsou přeci jen subtilnější, než jejich předchůdci. Rozdílný dojem nás čeká v okamžiku, kdy je poprvé vezmete do ruky - "DeLite" jsou o poznání lehčí Radianů, především u kratších ohnisek. Stejně, jako u předchůdců, je celá horní část okuláru výsuvná, takže podle vaší fyziognomie obličeje si snadno nastavíte optimální vzdálenost oka od oční čočky ( obr. 2 ).

 

 Obr. 2 - Optimalizace vzdálenosti gumové očnice a oka od oční čočky

 

Okuláry jsou pochopitelně dodávané i s krytkami, u kterých shledáme první nedostatky v mechanickém provedení recenzovaných okulárů. Na krytkách 1,25" barelu není na první pohled co zkazit, ovšem ty od Tele Vue jsou tradičně velmi těsné, což za nízkých teplot znamená vynaložit docela velkou sílu. V kombinaci se vzniklým podtlakem při transportu z tepla do zimy obzvlášť ... Potížím předejdeme tím, že do čela krytek vyvrtáme cca 1 mm dírku. Velké horní krytky jsou identické s celou řadou okulárů Tele Vue, včetně 2". Jsou totiž univerzálního provedení, neboť mají dva průměry - větší slouží k zavíčkování 2" barelu a menší je určen pro univerzální gumové očnice mnoha typů TV okulárů. Všimněte si na obr. 3, že pryžové očnice jsou u okulárů "DeLite" stejné, jako u "nejdelších" TV Plösslů - 32 a 40 mm. Tím je dáno i to, že identické jsou k nim i ty už prastaré krytky, které jsou na 1,25" okulárech velmi nepraktické a nevzhledné - viz. obr. 3 a 4.

 

 Obr. 3 - Provedení gumových očnic a krytek u okulárů "DeLite"

 

Vzhledem k tomu, že u 4 m ohniska mého Maksutov-Cassegraina používám v binohlavě i výše uvedené TV Plössly, vyřešil jsem neergonomické krytky tak, že jsem je prostě seřízl a zabrousil do podoby zřejmé z obr. 3 ( vlevo dole ) a 4 ( nasazené na obou krajních okulárech ). Dáte mi za pravdu, že seříznuté víčko vypadá na okuláru "DeLite" rozhodně lépe, než originál ... Lpění na starých, a často ne úplně povedených, věcech není u firmy Tele Vue až tak zřídkavé. A tak buďme u těchto okulárů rádi, že při vybalování z krabičky spolu s nimi nevypadne i lístek s upozorněním, že po vyšroubování barelu se na vás vysypou čočky ... Znalí vědí, že touto "vlastností" trpí řada Naglerů a Panoptiků. 

 

 Obr. 4 - Úprava krytek okulárů Tele Vue

 

 

   Okuláry "DeLite" mají být předurčené i k použití v binohlavách. Po nabití velké binohlavy už nám začíná být ještě víc patrné, že tyto nové okuláry Tele Vue opravdu žádní drobečkové nejsou ... Ale říkám si - staré dobré T6 Naglery to sice nejsou, ale Delosy nebo dokonce Ethosy by vypadaly ještě daleko hůř. A co do celkové hmotnosti ani nemluvě ...

 

Obr. 5 - Dva páry okulárů TV "DeLite" ve "velkých" binohlavách

 

Po jejich prvním praktickém vyzkoušení v binohlavě narazíme na další nepříjemnost - má, v podstatě průměrná vzdálenost očí ( 67 mm ), nestačí na to, aby se mi nos vešel "bezdotykově" mezi pryžové očnice. Jejich nastavená optimální vzdálenost od oční čočky prostě způsobí to, že musím nos doslova zarazit na doraz mezi ně ( viz. obr.6 ). Problém obejdu tím, že optimální vysunutí očnic zmenším na cca polovinu. Přiznám se, že mne toto dopředu nenapadlo, ani když jsem zjistil, že provedení očnic je stejné jako u TV Plösslů 32 + 40 mm, se kterými se tu a tam tento diskutovaný problém vyskytuje. A to i přesto, že jejich gumové očnice jsou tam jen pro parádu, protože jsou hned u očních čoček a přitom ty Plössly mají vzdálenost výstupní pupily >20 mm. 

 

 Obr. 6 - Binohlava Baader Mark V s nastavenou požadovanou roztečí obou optických os a s okuláry "DeLite" vysunutými do optimální polohy

 

 

Příčinu většího průměru "DeLite" okulárů odhalíte velmi rychle odšroubováním spodního kroužku ( pod označením-popisem ), který slouží k regulaci třecí síly a k aretaci ve zvolené poloze, a úplným vysunutím horní části s očnicí. Tímto částečným odstrojením okuláru pochopíme, jak je frikční posuv vyřešen - nalepením dvou pásků filcu ( viz. obr. 7 ). Optimální vůle posuvu se reguluje dotahováním onoho spodního kroužku, který tímto stahuje kónický prstenec, jenž je k tomuto účelu rozříznutý, jak je patrno z obr. 7. Řešení sice osvědčené a v minulosti hojně používané, ale zde by byl účelnější způsob aplikovaný u otočně výsuvných očnic dražších triedrů, ale i některých okulárů, jako např. u Pentaxů XF, viz. níže.

 

Obr. 7 - Frikční posuv je umožněn filcovými pásky

 

Mechanické zpracování okulárů je jinak velmi dobré, vnitřek je proveden absolutně bezchybně, tedy žádné lesknoucí se plochy a hrany. Je samozřejmé, že čočky jsou po obvodu vyčerněné, včetně Smithova členu na vstupu. Z povrchové úpravy patří ještě jedna výtka filtrovému závitu na vstupu, jenž je extrémně lesklý, neb je pokoven stejně jako vnějšek 1,25" barelu. Je tedy třeba ho minimálně začernit permanentním popisovačem.

 

3. ZÁKLADNÍ PARAMETRY OKULÁRŮ A JEJICH OPTICKÁ KVALITA

Jak už je poslední dobou u firmy Tele Vue zvykem, optický design je nezvěřejňován, takže o počtu optických členů a vnitřním uspořádání čoček se můžeme jen dohadovat ... Kromě základních parametrů udávaných výrobcem je po bližším seznámení s okuláry jasná základní koncepce - očekávaně mají všichni zástupci modelové řady "DeLite" stejnou základní skupinu čoček, před kterou je umístěn Smithův člen ( barlow + rovnač pole ). Ten je logicky u každé výsledné ohniskové vzdálenosti jiný a také v odlišné vzdálenosti od kolektivní čočky hlavní skupiny. Z obr. 1 je patrné, že čím je ohnisková vzdálenost okuláru kratší, tím je jeho tělo delší. Je to samozřejmě tak nějak logické, ale u jiných okulárů Tele Vue obdobné koncepce toto zcela samozřejmé není - např. u Naglerů T6 je "5ka" kratší než "7ka" a ta je zase stejně dlouhá jako "3,5ka". A teď to ve tmě poznejte...a ještě dvojmo do binohlavy ! Duchovní otec okulárů "Morpheus", tedy tatíček pan Baader, dobře věděl, proč jeho nové okuláry mají i světélkovat ... Broučky s lucerničkama firma Tele Vue do okulárů "DeLite" sice nezaangažovala, ale aspoň se je naučíme poznat po hmatu.  

Teď tedy konečně k hlavním parametrům :

 

Velikost zdánlivého zorného pole :    62°

Vzdálenost výstupní pupily         :    20 mm

Ohniskové vzdálenosti               :    5 - 7 - 9 - 11 - 15 - 18,2 mm

Vnější průměr                           :     48,3 mm

Hmotnost                                 :    cca 200 g +

 

 Vidíme tedy, že důležité parametry recenzovaných okulárů jsou v podstatě stejné, jako u předchozích Radianů. Větší rozdíl je u hmotnosti, kde na rozdíl od krátkoohniskových Radianů s poctivými 360 g, je u "DeLite" nárůst hmotnosti nad 200 g u rozměrnějších zástupců nepodstatný. Při prvním pohledu do dalekohledu s "DeLite" v okulárovém výtahu a po nalezení optimální polohy očnice nabydete dojmu, že zorné pole je větší, než jste čekali. Prostě se zdá, že zdánlivé zorné pole má blíže k 68° Panoptikům, než k 60° Pentaxům XF. Po výměně okuláru za 50° TV Plössl se tento pocit ještě umocní, protože ten rozdíl je podezřele velký. Začínám si všímat dalších vlastností a konstatuji, že obraz je očekávaně velmi brilantní a barevně zcela věrný. Ostrost je, zatím při prohlížení terestrických cílů, i u kraje pole vynikající, i když náznaky barevných lemů ( až těsně u clony ) se tu a tam objeví. Poduškové zkreslení je u kraje pole velmi malé, tudíž i u pozemského pozorování zcela akceptovatelné. Do okuláru se dívá dostatečně komfortně a poměrně velká vzdálenost oka od oční čočky, spolu s předimenzovaným průměrem gumové očnice, dávají příslib nadstandardního odvětrávání tepla od obličeje, tedy minimalizaci zamlžování oční čočky. Velký průměr pryžové clony rovněž dostatečně chrání  adaptaci oka proti případnému světelnému znečištění v místě pozorování. První dojmy ohledně optické kvality jsou tedy veskrze zcela pozitivní. Vyměňuji "DeLite" za Nagler stejného ohniska a netrpělivě čekám, zda uvidím nějaký rozdíl. Ukazuje se slibovaná výhoda - okuláry "DeLite" jsou parfokální s Naglery T6, Panoptiky, Delosy i TV Plössly. To velmi usnadní bezprostřední porovnání okulárů. Žádný markantní rozdíl po vsunutí Naglera nevidím, tedy brilance a ostrost se zdají být velmi podobné. Po bližším a delším přezkumu, tedy i po několikeré výměně okulárů, se ubezpečuji v tom, že obraz v "DeLite" je čistší, rozuměj barevně věrnější. Jinak řečeno - bráška Nagler vykazuje nepatrný teplejší nádech. K oběma 11 mm okulárům přidávám vynikající TV Plössl stejného ohniska a jsem opravdu hodně zvědav, jak porovnání dopadne ... Jaké jsou rozdíly mezi Naglerem 11 mm a ekvivalentním TV Plösslem samozřejmě dobře vím, včetně toho, že ve dne jsou rozdíly těžko detekovatelné. Potvrdilo se to i tentokrát, ale navíc s konstatováním, že TV Plössl dává v podstatě stejně čistý a věrný obraz, jako nový "DeLite". Ostatní poznatky, které vyplývají z dalšího velmi detailního porovnávání, především už na noční obloze, uvedu v následující kapitole kousek níže.

Při prvních zkouškách jsem samozřejmě dychtivě očekával, jak se nové TV okuláry budou chovat v binohlavě. Nasazuji tedy "BinoVue" s párem "DeLite" okulárů, u kterých jsem si po předchozí zkušenosti nastavil optimální polohu očnic, využívaje k tomu určené pomocné značky na těle okulárů. A přichází zklamání v podobně menší kolize mého nosu s pryžovými očnicemi. Prostě ten nos se tam nechce úplně vejít ... Ajaj, říkám si, protože jsem to nečekal. To, co se u "mono" pozorování ukazovalo jako výhoda, tak se v módu "stereo" stává obtíží. Očnice jsem úplně zasunul, což samozřejmě problém vyřešilo, ale o to hůře se teď hledá optimální poloha očí. Protože jsem zvyklý pozorovat v binohlavě s TV Plössly 32 a 40 mm, tak uštědřené zklamání nevnímám jako velkou újmu.  Ony Plössly mají totiž stejné očnice, navíc nefunkční, protože jsou nasazené bezprostředně hned u očních čoček, takže ve skutečnosti slouží akorát k tomu, aby bylo na co nasadit ty nedořešené a ošklivé krytky. Po krátkém experimentování s párem "DeLite" zjišťuji, že můj nos vyžaduje zhruba poloviční míru vysunutí očnic. Nicméně si teď už mohu dopřát nerušený "bino" pohled přes novinkové okuláry a s dojmem jsem navýsost spokojen. Okuláry výborně spolupracují nejen s korektorem-násobičem 2x od firmy Tele Vue, ale i se všemi GWK od firmy Baader Planetarium.

Těším se na soumrak a pohled na Jupiter a přeji si slušný seeing, abych mohl potenciál "DeLite" okulárů co nejvíce využít.  Neklid atmosféry je skutečně nadstandardně malý a zvětšení cca 200x v APO refraktoru dává téměř fotografický obraz. Zkouším, kolik dnes atmosféra dovolí a vyměňuji 11mm "DeLite" za silnější 7 mm. Malý GWK 1,7x před hranolem dává takto prodloužení 2x, takže v mém 140 mm refraktoru s ohniskovou vzdáleností 1050 mm mám momentálně jakoby okuláry s ohniskem 3,5 mm, tedy zvětšení rovných 300x. Obraz stále velmi klidný a tedy zcela koukatelný, se spoustou detailů i mezi pásy. S rozlišenými detaily jsem spokojen, o chvilku později začala vycházet GRS, což pozitivní dojem, skrze velmi dobré odlišení barevných detailů na kotoučku planety, ještě zesílilo. Galileovské měsíce krásně držely tvar, jen se tak občas lehce zhouply. Seeing vydržel i do hluboké noci a já měl čas okuláry vyzkoušet i v malém a vynikajícím Vixenu ED 81S. Jupiterovi měsíce se v něm zobrazovaly úplně učebnicově, neboť seeing se zde jevil jako téměř vynikající. Než se zatáhlo, s očekávaným příchodem fronty, stihl jsem i Mars. Shodou okolností to byl moc pěkný zážitek, protože v 8 cm dalekohledu jsem tolik podrobností na Marsu ještě nikdy neviděl ... "DeLite" 7 mm poskytovaly v binohlavě zvětšení cca 180x, při které byl obraz stále velmi jasný. Atmosféra i dalekohled bez problému umožnily v "mono" režimu i TV Barlow 3x + DeLite 7 mm ( tedy zvětšení téměř 270x ). Litoval jsem jen toho, že než mi na lodžii vylezl Saturn, byla už fronta přes celý jižní obzor.

Výborné vlastnosti okulárů "DeLite" jsem samozřejmě ověřoval a porovnával i oblíbeným a osvědčeným pohledem do regálů s laskominami v nedaleké Večerce. Seeingem nerušené pozorování i velkými zvětšeními potvrdily, že ostrost a rozlišovací schopnost těchto okulárů je opravdu vynikající a dosahuje hodnot špičkových jednoduchých okulárů a to současně při nadprůměrné brilanci. Bude tedy velmi těžké v tomto okuláry "DeLite" překonat ...

 

4. POROVNÁNÍ OKULÁRŮ "DeLite" S JINÝMI ČASTO POUŽÍVANÝMI OKULÁRY

Hlavní zástupci, se kterými jsem nové okuláry Tele Vue porovnával, jsou zřejmí z obr. 8. Ke dvěma párům "DeLite" ( 7 + 11 mm ) jsem vybral především stejná ohniska a to jak z širokoúhlých, tak naopak z řad jednoduchých okulárů s malým zorným polem. Kde nebyly k dispozici totožné ohniskové vzdálenosti, zvolil jsem nejbližší variantu. Všechno jsou to okuláry, které velmi dobře znám a dlouhodobě používám, zkrátka už dostatečně vím, co od nich čekat ... Zvědav jsem byl především na očekávaně nelítostný souboj dvojic " Nagler 7 vs. DeLite 7 " a " Nagler 11 vs. DeLite 11 ". Snímek se skupinou okulárů je dobře ilustrativní i pro porovnání velikosti. Opět si uvědomíme, že "DeLite" jsou sice odlehčenou verzí okulárů "Delos", ale Naglery T6 jsou v tomto uživatelsky ještě o kus přívětivější. Je to znát především v binohlavě. A to zatím nemluvím o tom, že vzhledem k "DeLite" koncepčně stejné okuláry Pentax "XF" jsou ještě kompaktnější a jak jsem už avizoval výše, mají lépe vyřešené vysouvání očnic, navíc i s aretací v několika polohách. 

 

Obr. 8 - Skupina porovnávaných okulárů

 

Přejděme tedy k přímému srovnání optické kvality a vlastností porovnávaných okulárů. Po mnoha experimentech jsem došel k potěšujícímu závěru, že Tele Vue okuláry "DeLite" naplnily velká očekávání a jsou skutečně špičkové. Podobně jako Delosy, které se ve třídě okulárů se zorným polem cca 70° dostaly v klíčových parametrech na úroveň do té doby nepřekonaných Pentaxů XW ( jde o vynikající brilanci a stejně tak ostrost na ose, dále i špičkovou transmisi ), tak i "DeLite" okuláry "ohrožují" postavení leckterých planetárních speciálů, neboť se jim dokáží vyrovnat a někdy je dokonce i překonat... 

To, co teď napíši, asi mnohé udiví ... Po mnoha letech pozorování, především planet a Měsíce, a také spousty experimentování, se mými referenčními a nejčastěji používanými okuláry staly T6 Naglery. Celá řada ( přidávám k ní vlastně ještě 1,25" T5 Nagler 16 mm ... ) má velmi vyrovnané vlastnosti a jejich klíčové parametry dosahují nadprůměrných hodnot. Co se týče rozlišení detailů na tělesech solárního systému, jsem si jist, že těžko budu hledat případy, ve kterých bych konstatoval, že oproti vyhlášenému planetárnímu speciálu není v Nagleru tento detail vidět ... Ano, v některých případech může být vidět v jiných okulárech o něco líp, ale rozdíl je velmi malý a viditelný pouze v přímém srovnání a většinou jen zkušeným okem. Za pravdu mi dají zájemci, kteří si toto u mne chodívají ověřit na MHV, kam vozívám kromě Naglerů i TV Plössly, Baader, či Kasai Ortho, RKE Edmund Opt. Jiní účastníci zase mívají jiné vyhlášené kousky - Pentaxy XO, pravé Zeiss Abbé ortho a Pentaxy XW. Zvláště co se týče binohlav, tak naprostá většina zájemců o porovnání, dává pak přednost pozorování s T6 Naglery... Ano, občas dají nějaký malý odlesk, nejsou úplně barevně neutrální, i transmise není úplně špičková ... Ale např. rozptyl světla mají na to, jak jsou relativně složité, nečekaně malý, takže spolu s výbornou ostrostí a velmi dobrou brilancí jsou velmi zdatnými soupeři např. při rozlišování těžkých dvojhvězd ( velký rozdíl jasů ), kde by člověk očekával výhodu jednodušších okulárů. Proto jsem byl nadmíru zvědav, o kolik budou nové "DeLite" lepší už stařičkých Naglerů. Podobně jako u Delosů, ohledně kterých najdete na netu srovnávací recenze, ve kterých i velmi zkušení pozorovatelé těžko hledají rozdíly i od nesnadno překonatelných Zeiss Abbé Ortho, tak obdobná zjištění jsem zaznamenal během testování "DeLite" okulárů. Atakují vynikající kontrast 8 a 11 mm TV Plösslů, ve kterých objekty příkladně vystupují na úžasně tmavém pozadí ... čistotou a věrností barev jsou na špičce ... odlišením jemných barevných odstínů překonávají kratší ohniska Genuine Ortho Baader nebo Kasai ... mají vynikající propustnost ( transmisi ), minimální rozptyl světla ... Zkrátka jsou mírně lepší Naglerů 1,25" ve všech parametrech, takže skutečně dosahují vlastností planetárních speciálů. 

Okuláry "DeLite" velmi dobře spolupracují i s Barlowy a Powermaty. Při testování ultra-krátkých okulárů Vixen HR, kdy jsem potřeboval pomocí barlowů docílit ohniskové vzdálenosti menší než 3 mm, jsem s překvapením zjistil, že např. Baader Genuine Ortho jsou u krátkých ohnisek pro tento účel nečekaně nevhodné ..! Běžně totiž nemáte potřebu použít kombinaci 5 mm ortho + Powermate 2,5x. Konkrétně v této kombinaci se sice zachová ostrost, ale brilance je podstatně horší. Dalším překvapením bylo, že v tomto případě jsem o třídu lepší výsledek docílil s Naglerem 5 mm. Stejně tak při kombinaci barlowa + 7 mm ortho se lepší brilance docílí s okulárem "DeLite" 7 mm. Podstatně líp se v tomto chovají TV Plössly, ale o tom víc v příští recenzi týkající se okulárů Vixen HR, či Pentax XO ... 

 

5. ZÁVĚR A CELKOVÉ HODNOCENÍ

Klady :

1. Všechny optické parametry jsou na špičkové úrovni dosahující hodnot nejlepších planetárních okulárů

2. Seřizovatelná poloha očnice 

3. Nízká hmotnost

 

Nedostatky :

1. Velký průměr těla okuláru, především při porovnání s okuláry se stejně velkým zorným polem ( může být překážkou v binohlavě )

2. Předimenzovaný průměr gumové očnice, který může vadit v binohlavě

3. Méně vhodné provedení horní krytky

4. Filtrový závit může způsobovat rušící odlesky

 

Okuláry Tele Vue "DeLite" mají velmi vyrovnané vlastnosti, které je činí špičkovými univerzálními okuláry. Disponují skvělými hodnotami všech optických parametrů, takže uspokojí jak náročné pozorovatele těles sluneční soustavy, tak astroamatéry, kteří upřednostňují objekty DSO. Vynikající jsou i na terestrické pozorování v rámci různých denních aktivit. Moderní optický design z drahých lanthanových a fluoridových skel by si zasloužil promyšlenější mechanickou koncepci, která není úplně nejlepší při použití v binonástavcích, zvláště když samotný výrobce u těchto okulárů vyzdvihuje jejich vhodnost pro tento účel. Až na nižší hmotnost, zůstalo tedy mechanické provedení okulárů "DeLite" méně povedené, jako u již historických Radianů ...