Aktuality

 

Úhradu členských příspěvků  prosím provádějte na nový účet POSEC zřízený ČAS č. 2500452459 / 2010

 

       Japonská firma Takahashi Seisakusho Ltd. před pár lety inovovala svou řadu Abbé orthoskopických okulárů. Předmětem této recenze je ověření několika faktů, resp. kvalitativních ukazatelů, díky kterým má být řada Takahashi Abbé Ortho ( dále jen TAO ) na samé špičce mezi v současné době vyráběnými, ale i v minulosti produkovanými, řadami pravých orthoskopických okulárů. Především znalý astroamatér už v tuto chvíli ví, že mezi tyto i u nás vyskytující se okuláry patří v prvé řadě již nevyráběné okuláry firmou Baader Planetarium - BGO, neboli Baader Genuine Ortho. Optický design těchto okulárů ale zcela jistě pocházel z Dálného východu a mohli jste ho najít pod různými názvy od několika firem - nejprve Kasai, pak University Optics, dnes dominantně Kokusai Kohki s řadou Fujiyama HD. Dopředu mohu prozradit, že okuláry TAO jsou opravdu v několika vlastnostech lepší, byť je ten rozdíl velmi malý a dokáže ho rozpoznat jen zkušený praktik, který k tomu současně má špičkové vybavení.

Tolik k povinnému úvodu a můžeme se pustit do podrobnějšího reportu a srovnávání s konkurencí. Na fotografii níže ( větší rozlišení je rovněž k dispozici ) si můžete prohlédnout jednu z možností praktického nasazení okulárů TAO - vidíte na ní čtveřici delších ohnisek upnutých v revolverové hlavě, rovněž od firmy Takahashi. 

 

 

ZÁKLADNÍ KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI OKULÁRŮ TAKAHASHI ABBE ORTHO 

Ze dvou úvodních obrázků si můžete hned všimnout několika zásadních odlišností, kterými se okuláry TAO odlišují od předchozí i současné konkurence - jde o zařazení 32 mm ohniska a použití gumových očnic u všech testovaných okulárů. Ke druhému rozdílu je nutné poznamenat, že já jsem do této recenze nezařadil nejkratší 4 mm ohnisko ( je to pro mne už značně diskomfortní pohled... ), které gumovou očnici nemá a to z logického důvodu, kterým je velmi malá vzdálenost výstupní pupily. Od častěji u nás se vyskytujících zástupců okulárů řady BGO máme zažité celkem vhodně zvolené odstupňování ohniskových vzdáleností - 5, 6, 7, 9, 12.5, 18 a 25. Originální řada z Japonska disponovala i 4 mm zástupcem. Já osobně jsem dlouhá léta používal v binohlavě právě i okuláry BGO, a to od 7 mm výše. To 7 mm ohnisko bylo pro mne ještě akceptovatelné. Letos jsem tyto okuláry upgradeoval pořízením sady TAO, kde jsem riskl i 6 mm ohnisko. Vzpomínané okuláry jsou pro porovnání velikostí a způsobu provedení zobrazeny na fotografii níže :

 

 

Protože Baadeři 25 mm ohnisko nepoužili, opatřil jsem si jej z Japonska, a to ve starším provedení " Volcano & Circle-T ". Toto původní kuželové provedení mělo své výhody a v té době disponovala tato řada vynikajícím poměrem cena/výkon. Prostě to byly okuláry vysoce kvalitní s velkou užitnou hodnotou. Nejvyhledávanější je dnes jejich řada, která má lepší MC vrstvy, ale ještě v původním "volcano" provedení ( okuláry mají z části bílý a z části zelený popis ). Později bylo inovováno mechanické provedení do klasické válcově-ploché podoby, jak jej známe z okulárů BGO, a které se dochovalo i dnes v řadě Fujiiyama HD. Na foto výše si dále všimněte, že v řadě TAO chybí okulár se 7 mm ohniskovou vzdáleností. Pokládám to za poněkud nešťastné řešení, protože mezi 6 a 9 mm je příliš velký skok, obzvlášť u velkého zvětšení. Osobně jsem tuto volbu firmy Takahashi vyřešil tím, že jsem do řady TAO včlenil 7,5 mm zástupce z řady LE, o čemž se níže dočtete podrobněji...

Ohniskové vzdálenosti zástupců řady TAO máme tedy osvětlené a můžeme se vrátit k celkovému mechanickému provedení. U nejdelších ohnisek 25 a 32 mm jsem uvítal ke zlepšení ergonomie přítomnost vroubkovaného návleku. Škoda, že nebyl použit také u 18 mm okuláru. Použití gumových očnic je u krátkých ohnisek už takové diskutabilní a je to dost o preferencích uživatele a podmínkách, ve kterých pozoruje. U dlouhých ohnisek je naopak velmi žádoucí, protože významně zlepšuje komfort pozorování rychlým nalezením optimální polohy oka, což u binohlav platí dvojnásob. Malá vzdálenost výstupní pupily, která je pro silnější ortho okuláry typická, může ale přítomností pryžové očnice znamenat problém v podobě kolize s víčkem či nadočnicovým obloukem, případně zhoršeným odvětráváním při vysoké vlhkosti. Provedení "volcano" naopak zaručuje nejlepší proudění vzduchu mezi okem a oční čočkou, ale je to, jako např. u mé balkonové astronomie, vykoupeno nulovou ochranou proti parazitnímu světlu pouličních lamp a pod. Proto jsem v mém případě nucen používat gumové očnice velmi často, což je patrné i z obrázku níže, kde jsou nafoceny pro porovnání velikosti s okulárem Takahashi LE 7,5 mm i další malé okuláry obdobných parametrů.

 

 

Okulár LE 7,5 mm se ukázal jako velmi dobrá volba, což se ještě dozvíte níže... Je trochu robustnější, což je ale ergonomicky lepší, a jeho velikost odpovídá okuláru TAO 18 mm.

 

OPTICKÉ VLASTNOSTI OKULÁRŮ TAO A JEJICH POROVNÁNÍ S KONKURENCÍ

Sluší se nejprve čtenáře seznámit se základními parametry recenzovaných okulárů. Podstatnými hodnotami jsou - zdánlivá velikost zorného pole ( ZZP ) a vzdálenost výstupní pupily ( VVP ). Zorné pole o velikosti 44° je u designu Abbé už nadprůměrnou hodnotou. Původní návrh Ernsta Abbého počítal se 30°, později byl zvětšen na 40°, a to díky lepším sklům. Nicméně starší BGO okuláry mají ZZP = 47° a jejich nástupci BCO ( Baader Classic Ortho ) dokonce 50° - zde je ovšem degradace kvality u kraje pole dosti velká... 

Z tabulky je zřejmá i očekávaně nepříznivá VVP u krátkých ohnisek. Ještě v praxi akceptovatelná je hodnota 7,5 mm u okuláru TAO 9 mm. VVP 10 mm je už veselejší - má ji např. i vynikající TV Nagler 16 mm. Pro ještě lepší ilustraci - TV Plossl 8 mm má VVP pouhých 6 mm a jeho bráška s ohniskem 11 mm pak má VVP = 8 mm. Je tedy zřejmé, že design pravého ortho okuláru disponuje komfortnější hodnotou VVP, než klasický Plossl.

 

Abbe VVP ZZP hmotn.
4mm 3.2mm 44° 60g
6mm 4.8mm 44° 70g
9mm 7.5mm 44° 80g
12.5mm 10mm 44° 90g
18mm 15mm 44° 110g
25mm 22mm 44° 140g
32mm 28mm 44° 150g

 

Jak vypadá optické schéma pravého Abbé orthoskopického okuláru si můžete prohlédnout na obrázku níže. Jedná se o 4-čočkový design, kde jsou čočky ve dvou skupinách - vpředu je tmelený triplet, který obsahuje dvě bikonvexní spojky, a vzadu, co by oční čočka, je plankonvexní spojka. Původní návrh německého fyzika Ernsta Karla Abbé se zrodil v roce 1880. Vylepšením pak tento design prošel v třicátých letech ( tedy až po jeho smrti v r.1905 ), a to v dílnách firmy Zeiss.

 

 

 

Při pořizování dvojí sady TAO okulárů jsem byl samozřejmě přiměřeně napnutý, jestli se upgrade vyplatí a vůbec jestli budu celkově spokojen. Zjištěné vlastnosti těchto Abbé ortho okulárů jsou celkem v souladu se zkušenostmi a ohlasy na astro-fórech, tedy ve smyslu toho, že jsou opravdu o malinko kvalitnější oproti zmiňované konkurenci. Je to nejvíce patrné ve dvou vlastnostech - mají skvělé neutrální barevné podání a skutečně neznatelný rozptyl světla. K tomu druhému parametru je potřeba podotknout, že okuláry TAO vyžadují čistou optiku a především maximální kvalitu zrcátka, resp. hranolu. Tedy abyste dokázali rozdíl oproti konkurenci vůbec spatřit a posléze docenit. Pokud vás rozdíl v zobrazení bezprostředního okolí planety nebo jasné hvězdy v běžném dielektrickém a špičkovém BBHS zrcátku nechává zcela chladným, pak pro vás investice do řady okulárů TAO nemá smysl... V tomto případě si kupte podstatně levnější řadu okulárů stejné koncepce s označením Fujiyama HD a budete navýsost spokojeni :-). 

Okuláry TAO disponují vynikajícím kontrastem a řezavou ostrostí. Ovšem jsou-li i v tomto TAO okuláry lepší, než běžná konkurence, vyžaduje kromě vynikajícího seeingu rovněž špičkovou optiku a troufám si tvrdit, že ještě lépe laboratorní změření rozlišovací schopnosti a pod. Výsledná brilance se zdála být skutečně malinko lepší, než např. ve starších okulárech BGO. Co mne při testování překvapilo, bylo zjištění, že markantnější rozdíly ve prospěch TAO okulárů jsem nenašel u kratších ohnisek, kde jsem s kvalitou dosavadních ortho okulárů nebyl spokojen, ale naopak u těch delších. Přitom mé starší Abbé okuláry s ohniskovou vzdáleností 18 a 25 mm ( ale i 12,5 mm ) jsem pokládal za velmi kvalitní a také jsem je často používal, především v binohlavě a v katadipotrech. K tomuto zjištění jsem dospěl už při prvním porovnání okulárů s 18 mm ohniskem. TAO okulár mne uhranul skvělou brilancí a větší odolností vůči rozptylu a parazitním odleskům. Při této příležitosti jsem zjistil, že optická stavba tohoto okuláru je opravdu mírně odlišná od okuláru BGO. Přesněji řečeno - čočky mají při de facto stejném průměru mírně odlišné křivosti. Okulár BGO 18 mm je v důsledku jinak a víc náchylný na vnitřní odlesky způsobené silným parazitním zdrojem světla umístěným těsně mimo zorné pole. A podstatný je i fakt, že posledně jmenovaný planetární okulár vykazuje nepříjemné odlesky, které vznikají mezi okem a oční čočkou. I v tomto je TAO 18 mm viditelně lepší, neboť oční čočka má vhodněji zvolené radiusy a taky lepší antireflexní vrstvy. Tato podrobná zjištění při porovnávání TAO a BGO okulárů se sice nedají zobecnit na všechny ohniskové vzdálenosti, ale dá se konstatovat, že podobně významné rozdíly jsou k nalezení u většiny ohnisek.

Ve výsledku jsem si velmi oblíbil právě ta delší ohniska TAO okulárů. 32 mm okulár je jedinečný, ve smyslu toho, že nikdo jiný v tomto ohnisku pravý Abbé ortho design nenabízí. Tento okulár je brilantnější a ostřejší než TV Plossl 32 mm a je velmi vhodný do binohlav aplikovaných v dlouhých katadioptrech. V mém OMC Maksutovu s ohniskovou vzdáleností 4 m se jedná o základní zvětšení, viz. ilustrační foto níže :

 

 

U silnějších okulárů, dejme tomu kratších ohnisek než 9 mm, začnete častěji bojovat s čistotou oční čočky. I sebemenší zašpinění vede k viditelnému rozptylu světla. Zda se jedná o přesně tento případ, poznáte snadno při otáčení okuláru - pokud se rozptyl světla kolem jasného objektu při otáčení mění  a chová se tedy asymetricky, je nutno oční čočku zvenku očistit. Musím říct, že u okuláru 6 mm jsem to musel dělat poměrně často, jinak mi to zásadním způsobem ovlivňovalo úsudek při porovnávání okulárů.

Zmíním se, jak jsem výše slíbil, také o optických vlastnostech okuláru Takahashi LE 7,5 mm. Jedná se o 5-ti čočkovou soustavu, která je složená do tří skupin. Teoreticky je tedy oproti dvoučlenné soustavě zvýšená pravděpodobnost výskytu odlesků, atd. Nicméně to v praxi není téměř znát... Okulár má zorné pole příjemnějších 52° a také příznivější vzdálenost výstupní pupily - 10 mm. Okulár je velmi brilantní - jeho kontrast je lepší, než u rivala BGO 7 mm. Kreslí velice kvalitně v celém zorném poli. Jeho jedinou slabinou je viditelně teplejší barevné podání. S těmi odlesky a rozptylem světla jsem byl v důsledku spokojen - pokud bych chtěl okulár LE 7,5 mm dovést v tomto k maximu, tak by to vyřešila hned na vstupu ještě jedna clonka, tak jak to mají okuláry Vixen HR. Celkově tedy se mi tento okulár velmi zamlouvá, myslel jsem, že to bude poněkud horší, soudě dle referencí na fóru CN. Nabízí se samozřejmě otázka, jak na tom budou ostatní ohniska této řady LE... I tak ale lze konstatovat, že i kdyby byly okuláry LE v něčem mírně horší řady TAO, mají i své přednosti - především jde o jednu třídu univerzálnější okuláry.

 

DŮLEŽITÁ DOPORUČENÍ PRO SPRÁVNÉ POUŽITÍ TAO OKULÁRŮ

1. O vhodnosti použití kvalitního zrcátka jsem už psal výše. Jde hlavně o to, že průchodem světelného paprsku pod úhlem 45° mnoha dielektrickými vrstvami vznikají nežádoucí jevy, jejichž výsledkem je především rozptyl světla. Je rovněž vhodné použít kvalitní hranol, pokud není váš dalekohled příliš světelný.

2. TAO okuláry mají ve středu pole opravdu vynikající vlastnosti. Ovšem neplatí to tak pro okraj zorného pole. Pokles ostrosti dál od osy se bohužel zhoršuje s rostoucí světelností. Světelnost objektivu F6 pokládám opravdu za hraniční. Tyto okolnosti nejsou tedy dobrou zprávou pro běžně používané světelné Dobsony, které jsou navíc ručně postrkované. Zde doporučuji použít kvalitní okuláry s širším zorným polem a velmi dobrou kresbou na okraji i při světelnosti pod F5 - nejlépe TV DeLite. Viditelné zlepšení kresby TAO okuláru dosáhnete tím, že použijete okulár s delším ohniskem a požadované zvětšení docílíte pomocí kvalitního Barlowu.

3. Okuláry TAO jsou velmi nevhodné pro digiscoping a také k projekci. Velmi dobrou ostrost totiž budete mít skutečně jen poblíž středu, směrem ke kraji kvalita rychle padá. Toto není špatná vlastnost řady TAO - zatím jsem nepotkal takový Abbé ortho kousek, aby fotografie mobilem, či digikompaktem, přes něj byla přijatelná. Takový TV Plossl je v tomto naprosto jiný level... Pokud přesto chcete Abbé ortho okulár použít k projekci, pak jen na poháněné montáži a udržovat objekt ve středu pole.

4. Binohlava s párem okulárů TAO je naopak skvělá kombinace. Především při prodloužení ohniska objektivu pomocí víceméně nutného násobiče-korektoru získáte pak kvalitní kresbu i u kraje pole. Okuláry TAO jsou navíc kompaktního provedení, takže nezatíží konec tubusu tolik, jako např. TV DeLite. Pro dosažení velkých zvětšení doporučuji použít nejsilnější násobič ( např. GWK 2,6x ) a v binohlavě ponechat delší ohniska. Dostanete brilantnější výsledek, navíc s podstatně lepším komfortem pohledu. Vyznavačům stereopohledu na tělesa solárního systému dále doporučuji používat kvalitní hranol - ideálně Baader T2. Kromě vynikající kvality obrazu získáte i dostatečnou stabilitu pro uchycení binohlavy. Násobič korektor pak vložte na vstup do hranolu, tedy mezi objektiv a hranol.

 

... A KRÁTKÝ ZÁVĚR NA KONEC

Testované okuláry Takahashi Abbe Ortho jsem shledal jako vysoce kvalitní, určené především pro zkušené pozorovatele a technicky zdatnější astroamatéry. Pro využití jejich předností je totiž zapotřebí nějaké té praxe a také špičkového vybavení. Optický design pravého Abbé ortho okuláru se vyznačuje relativně malým zorným polem, které pro náročné pozorování těles sluneční soustavy logicky vyžaduje stabilní poháněnou montáž a na ní co nejkvalitnější refraktor nebo katadioptr. Tím neříkám, že by klasickým Newtonem nešly dobře pozorovat planety, ale přeci jen - Abbé otrho okulár na konci refraktoru je jako ryba ve vodě. Zatímco kvalitních refraktorů postupně přibývá - ano, mohlo by být více těch delších - tak nadprůměrných katadioptrů vhodných pro fajnšmekry a planetárníky spíše ubývá... Tím velmi vhodným katadioptrem nemám na mysli hojně se vyskytující Schmidt-Cassegrainy s centrálním zástinem přes 30%, ale sofistikovaně propracované dalekohledy designu Maksutov-Cassegrain s obstrukcí menší než 25%. Jedině takováto optická soustava vám poskytne v dostatečně širokém poli požadovanou bodovost hvězd a potřebnou brilanci - tedy charakter kresby a rozlišovací schopnost blížící se klidnému obrazu kvalitního refraktoru. A určitě mi dáte za pravdu, že použití nejkvalitnějšího zrcátka se stříbrným pokovením (BBHS) a za ním špičkového okuláru TAO bez viditelného rozptylu světla jaksi pozbývá smyslu, pokud tuto kombinaci použiji v klasickém Newtonu, kde je bezprostřední okolí planety ozářeno difrakčním křížem od držáku sekundáru...