Aktuality

 

Úhradu členských příspěvků  prosím provádějte na nový účet POSEC zřízený ČAS č. 2500452459 / 2010

 

 Obr. 1 - 2" Baader 1.8x násobič-korektor s originálním T2 hranolem

 

Násobič-korektor 1,8x od firmy Baader, určený především pro "velkou" binohlavu Mark V od stejného výrobce, je zcela neprávem opomíjený, a naopak velmi potřebný, doplněk pro binokulární pozorování. Naprostá většina uživatelů binonástavců Baader pořizuje ke svým binohlavám levnější 1,25" násobiče, které se vyrábí ve třech optických mohutnostech umožňujících prodloužení ohniska 1,25x, 1,7x a 2,6x. Tyto barlowy jsou nezbytné k tomu, aby se, především v refraktorech a Newtonech, podařilo s binohlavou zaostřit. Mnohaletá praxe ukazuje, že tyto jednoduché násobiče ( narozdíl od např. násobiče 2x od Tele Vue ), nám uvedený požadavek moc neusnadňují. Ve většině refraktorů je totiž potřeba použít ten nejsilnější násobič 2,6x ( občas nestačí ani tento a je potřeba zkracovat tubus ). Jen v málokterých refraktorech lze vystačit s barlowem 1,7x a ten nejslabší jde aplikovat jen v refraktorech se zkráceným tubusem. V dalekohledech typu Newton je to ještě horší, zpravidla nepomůže žádný. Naopak v katadioptrech, ve kterých je ostřeno posuvem primárního zrcadla, není kvůli tomuto potřeba žádný násobič vřazovat. 

Násobič 1,8x je vmontován do 2" barelu a na výstupu má univerzální T2 závit, díky kterému jde připevnit na potřebné prvky především Baader T2 stavebnice, ale také na jakoukoli binohlavu, která tímto závitem disponuje. Na obr. 2 je korektor našroubován do binonástavce od firmy Tele Vue a na obr. 3 do T2 hranolu Baader spolu s binohlavou Mark V. 

 

Obr. 2 - Binohlava Bino Vue s 2" násobičem-korektorem 1,8x od firmy Baader

 

 Obr. 3 - Binohlava MARK V s originálním násobičem 1,8x

 

Násobič 1,8x je navržen velmi dobře, protože s ním zaostříte opravdu všude. Následující snímky dalekohledů s binohlavami osazenými tímto barlowem a zaostřenými na téměř nekonečno hovoří za vše - dle míry vysunutí výtahu pochopíte, že binohlava je v podstatě ve stejné poloze, ve které by byl i hranol ( zrcátko ) nebo okulár. Jak v Maksutov-Newtonu 152/731, tak v refraktoru ED 81S ( násobič je zde pochopitelně před hranolem ), je zaostřeno s hodně velkou rezervou. Tento násobič-korektor lze použít i u Newtonů, ale u těch světelnějších je lépe použít pro ně určený a firmou Baader nabízený  " 1,7x Glasspath-Coma Corrector " , který obsahuje i komakorektor a kterého provedení je obdobné korektoru 1,8x. Je logické, že pro výborně korigované pole Maksutov-Newtona je naopak vhodný recenzovaný "refraktorový" násobič 1,8x.

 

 Obr. 4 - Binohlava Tele Vue s násobičem 1,8x od firmy Baader v dalekohledu Maksutov-Newton 152/731 ( Explore Scientific )

 

 Obr. 5 - MARK V s násobičem-korektorem 1,8x od firmy Baader v refraktoru Vixen ED 81S

 

Maximální komfort zaostření s binohlavou není jediný důvod, proč doporučuji pořídit právě recenzovaný násobič. Jeho další výbornou vlastností je to, že v nejvyšší možné míře minimalizuje z podstaty nutně přítomnou vinětaci, způsobenou omezenou aperturou hranolů v binohlavě v souvztažnosti s její poměrně velkou optickou délkou. Stačí do binohlavy s tímto korektorem vložit 1,25" okuláry s maximální velikostí polní clony ( TV Panoptik 24 mm, Baader Eudiascopic 35 mm, TV Plössl 32 + 40 mm, a pod. ) a rozdíl je ihned patrný ( máte-li samozřejmě možnost porovnání s levnějším 1,25" Baader násobičem ), obzvlášť ve světelných dalekohledech. 

Celkové mechanické provedení tohoto užitečného doplňku k binohlavě je na vynikající úrovni - vnitřek je vzorově vycloněn a vyčerněn, viz. obr. 6. Je to potřeba, protože optická stavba je relativně složitá - jedná se o jakýsi vzduchový triplet, pochopitelně se zápornou optickou mohutností - viz. obr. 7. Optika je opatřena špičkovými antireflexními vrstvami, po vzoru samotné Mark V. Těch tří oddělených čoček, tedy 6-ti rozhraní "sklo-vzduch" ( místo jednoho tmeleného dubletu v 1,25" barlowech ), jsem se trochu bál, ale zbytečně... Naopak, pro mé miláčky-dalekohledy, se násobič ukázal jako naprosto ideální - malý Vixen ED 81S se s ním vypracoval do úrovně v podstatě dokonalého apochromátu a tato sestava má prakticky jedinou "vadu" - průměr pouze 8 cm ... Násobič 1,8x použitý "na přímo", tedy bez zrcátka/hranolu, s binohlavou v ES Maksutov-Newtonu, prodlouží jeho ohnisko jen o malinko přes 1 m ( faktor prodloužení je zde menší - nominálních 1,8x odpovídá použití před hranolem ), takže s okuláry Eudiascopic 35 mm se dostanu na zvětšení cca 30x - tedy s množstvím světla za binohlavou na parametry efektivně 30 x 100 mm, za to s rozlišením odpovídajícím průměru 150 mm. Analogicky - s Panoptiky 24 mm na zvětšení < 45x a s nejdelším 1,25" Naglerem, tedy T5 16mm, na 66x v perfektně vykresleném 82° poli.

Tento násobič-korektor stojí 180 €, tedy téměř 2x tolik, než "malé" 1,25". Poněkud vyšší cena je ale vyvážena maximální kompatibilitou s většinou dalekohledů, i s většinou okulárů, které svou aperturou na plno využívají 1,25" rozměr barelu. 

 

Obr. 6 - Vnitřní provedení násobiče

 

Obr. 7 - Optické schéma násobiče

 

CELKOVÉ HODNOCENÍ - SHRNUTÍ :

 

VÝHODY :

- Binohlavu s tímto korektorem lze zaostřit ve všech dalekohledech s 2" výtahem

- Korektor minimalizuje vinětaci způsobenou binohlavou

- Příznivá, tedy nepříliš vysoká, hodnota faktoru prodloužení ohniska

- Vynikající optická kvalita i mechanické provedení

 

NEVÝHODY :

- Složitější optická stavba

- Vyšší hmotnost

- Vyšší cena