Vytisknout
Nadřazená kategorie: Testy techniky
Kategorie: Ostatní
Zobrazení: 3795

      Cílem této obsáhlé recenze bylo ověřit vlastnosti několika užitečných výrobků, které nám umožňují bezpečně pozorovat, ale také fotografovat, několik méně dynamických jevů, vyskytujících se ve sluneční fotosféře, tedy ve viditelné oblasti ( nebo chcete-li v tzv. kontinuu ). Kromě populární fólie Baader ( viz. titulní foto ) jsem vyzkoušel i Herschelovy hranoly, ale také chromový filtr zhotovený u nás ve VOD Turnov. Ke slovu dále přišly i úzkopásmové filtry, jako např. Solar Continuum od firmy Baader Planetarium ( viz. snímek níže - 2" Herschelův hranol Baader + sada neutrálních filtrů spolu s filtrem Solar Continuum )

 

 

Dostatek času a příhodné podmínky na testování se nabízely na jarním MHV, čehož jsem využil a podstatné skutečnosti zdokumentoval. Nepodařilo se zde jen srovnání při velkém zvětšení, protože seeing to po dva dny nedovolil... Tentokrát jsem na příhodný seeing za slunečního svitu čekal hodně dlouho i na mé lodžii, čímž jsem byl nucen ukončit dlouholetou tradici - totiž to, že když si domů přinesu novou hračku na testování, mám vždy seeing nadprůměrný... :-) V konečném důsledku šlo totiž o to, se kterou výbavou lze docílit nejlepší rozlišovací schopnost, případně brilanci. Na astrosrazu v Zubří jsem využil záměrnou přítomnost dvou vynikajících refraktorů Vixen ED81S, čímž bylo docíleno maximální standardizace a přímého srovnání. Tuto dvojici logicky doplňoval i větší Vixen - bráška ED103S. Všechny refraktory jsem prostřídával na azimutální montáži Giro, která byla na jedné straně doplněna o pointační stolek od Vixena, který umožňoval dokonalé sesouosení obou refraktorů. Předmětem testování byly tedy tyto výrobky :

- sluneční fólie Baader

- 2" Herschelův hranol Baader

- 1,25" Herschelův hranol Lunt Engineering

- skleněný chromový filtr VOD Turnov

- 2" filtr Solar Continuum Baader

- sada 2" neutrálních filtrů Baader normované density - ND 0,6 + 0,9 + 1,8 + 3,0

 

Všechny výše jmenované hlavní představitele a další aktéry si můžete prohlédnout na fotografiích níže ( velké rozlišení otevřením na nové kartě ) :

 

 

SLUNEČNÍ FÓLIE BAADER

Popisem vlastností začneme u, mezi astroamatéry, nejrozšířenějšího filtru, kterým je sluneční fólie Baader. Tato fólie velmi obdivuhodných vlastností je k dostání v několika provedeních. Základ tvoří nabídka fólie ve dvou denzitách - ND 5 pro vizuální použití a ND 3,8 pro fotografické nasazení. Obě hustoty se dále nabízejí v různě velkých arších, ze kterých si sami potřebný rozměr vystříhnete, nebo v hotových kompletních filtrech - tzn. fólie upevněná v objímce požadovaného rozměru. Pro otestování jsem zvolil z bohaté nabídky firmy SUPRA hotový filtr Baader v podobě luxusní kovové objímky ( viz. titulní foto ). Toto provedení filtru je k dispozici v několika variantách a stejně tak v mnoha velikostech. Pro vizuální použití má typové označení AS-F ( Astro Solar ... Filter ) a pro fotografování BDSF ( Baader Digital Solar Filter ). Veškeré potřebné informace načerpáte z následujících obrázků, které si pochopitelně můžete rozkliknout po otevření na nové kartě.

 

 www.baader-planetarium.com

 

Filtr je dodáván v pohledné a inteligentně potištěné ploché krabici, ve které najdete i 32 (!) stránkový návod. Při vybalování ihned zjistíte, s jakou německou důsledností a pečlivostí je filtr vyroben a z jak velkého množství drobných dílů se skládá. Konečně tím beze zbytku pochopíte, proč je tento výrobek tak drahý... :-) Nicméně nedá moc práce vše potřebné pochopit a filtr posléze zkompletovat. Dobrý pocit z toho, že se stále vyrábí do detailů výborně promyšlené výrobky, vás přejde v okamžiku, když zjistíte, že zkompletovaný filtr se jaksi nevejde do té jinak pěkné škatulky... :-(( Prostě ty upevňovací nožičky jsou kapku delší, než výška domečku, do kterého byste tuze rádi tu křehkou fólii uschovali. No, i mistr se někdy utne ...

 

HERSCHELŮV HRANOL

Další užitečnou pomůckou, na kterou jsem byl já speciálně dost zvědav, je Herschelův hranol. Na dvou obr. níže vidíte 2" provedení od firmy Baader Planetarium. Dražší, tedy fotografická verze, obsahuje v kufříku všechny potřebné šedé filtry + filtr Solar Continuum.

 

 

Princip Herschelova hranolu je zřejmý z vypůjčeného obrázku firmy Baader Planetarium. Podstatným faktem je to, že přes 95% světla je odvedeno klínem na keramickou destičku, která plní funkci chladiče a chová se také jako matnice, na které vidíte rozostřený kotouček Slunce. Díky tomuto nemusíte na refraktoru řešit úpravu hledáčku nebo pořízení jeho speciální verze na vyhledávání sluníčka... Světlo odražené do okulárové šachty má stále ještě nebezpečně vysoký jas a je nutno mu do cesty vřadit neutrální filtr ND 3, pro fotografické použití může být i slabší. Vzhledem k tomu, že toto odražené světlo je částečně polarizované, můžeme s výhodou místo šedých filtrů použít jednoduchý filtr polarizační, který se bude chovat jako šedý filtr s proměnlivou hustotou. Určitým diskomfortem je to, že tento polarizační filtr je nutno vřadit před okulár. Funkci chlazení doporučuji nepřeceňovat - nemaje praktické zkušenosti s tímto hranolem jsem se nedávno přesvědčil o tom, že po cca 2 hod. nepřetřžitého posuvu ED 103ky za Sluncem, kdy venkovní teplota dosahovala 28-30°C, se zadní část Herschelova hranolu rozpálila natolik, že na ní nešla udržet ruka... A tak jsem hledal informace k tomuto ve firemních análech a skutečně našel pokyny k tomu, aby uživatel v pravidelných intervalech nechal hranol částečně vystydnout. Zatímco levnou Baader sluneční fólii můžete aplikovat na jakýkoliv dalekohled, tak Herschelův hranol naopak jen na klasických refraktorech, které nesmí mít v blízkosti okulárového výtahu žádný optický člen ( zadní člen Petzvalova objektivu, pevně zabudovaný menisek-rovnač pole, přídavný reduktor-rovnač... )

 

 

2" Herschelův hranol má poměrně značnou optickou délku - 114 mm, tedy jako průměrná binohlava. Tuto skutečnost pocítíte v podstatě u každého běžného refraktoru, vyjma těch, které mají zkrácený nebo dělený tubus, neb se u nich předem počítalo s použitím binonástavce bez násobiče. Při použití výrobcem dodané konfigurace 2" Herschela, tedy s 2" Clicklock šachtou, zbývají po zaostření okuláru na Slunce u fokuséru ED 103ky k dobru 2 až 3 mm. Tím pádem po záměně okuláru za digitální zrcadlovku s T-kroužkem a 2" barelem v něm, nemáte šanci zaostřit... Stejným výsledkem skončí i snaha o použití binohlav. Ve speciálním případě zaostříte v této konfiguraci jen s binohlavou Bino Vue, díky geniálnímu Tele Vue 2x násobiči. Ale o tomto bude pojednáno níže.. Nezbývá než začít přemýšlet, jak situaci zlepšit pomocí dostupných dílů, především z T2 stavebnice Baader. Situace je detailně znázorněna na obrázku níže. Výrobcem dodaná konfigurace je vyobrazena vpravo - do těla hranolu je zašroubován  kroužek s vnějším 2" závitem po celé délce a vnitřním závitem M48 pro uchycení potřebných filtrů - od výrobce namontován ND3 + Solar Continuum. Tento kroužek se našroubuje s filtry směrem dovnitř hranolu asi do poloviny a na něj pak 2" Clicklock šachta. Chce to obezřetnost, tedy šroubováčkem nebo nožem kroužek s filtry přidržet, aby se při montáži šachty dále nezašroubovával do hranolu... Chceme-li zmenšit optickou délku, musíme na výstupu z hranolu docílit vnější T2 závit a použít příslušenství s kratší optickou délkou. K tomuto účelu je nezbytný Baader kroužek #27 ( zobrazen přesně ve středu obrázku ), co by redukce z vnějšího 2" závitu na vnější T2, která má na straně 2" i vnitřní filtrový závit. Jako 1,25" okulárovou šachtu pak můžeme použít hned několik variant od Baaderů, ale i TS. Všechny mají velmi podobnou délku, která je 10 až 15 mm kratší, než původní 2" šachta, což může být pořád málo... Podstatně větší zkrácení optické délky, o celé 3 cm, docílíme aplikací Zeiss/Baader rychloupínače ( bayonetu ) - na obrázku vlevo. Toto řešení nám umožní použití velké binohlavy Mark V s 2,6x násobičem našroubovaným dovnitř na jejím vstupu. Při použití patřičné redukce z bayonetu fotoaparátu na T2 a do ní našroubovaného protikusu rychloupínače většinou už není problém ani se zaostřením mirrorlessu nebo digi-zrcadlovky. S 1,25" šachtou a kroužkem #27 většinou bohužel stále nezaostříme s malými binohlavami ani za použití silnějších násobičů na vstupu. Pokud zjistíte, že žádná ze tří variant vaší potřebě nestačí, nezbývá než zkrátit tubus refraktoru nebo použít Herschelův hranol v 1,25" provedení...

 

 

V případě, že s originální konfigurací od výrobce ještě okulárem zaostříte, ale zrcadlovkou nikoliv, je velmi vysoká naděje, že fotografovat v ohnisku půjde po jeho prodloužení TV Powermatem. Vyzkoušel jsem, že to jde jak 1,25" Powermatem 2,5x, tak s 2" Powermatem 4x. Samozřejmě, že v tomto případě musíte zpravidla oželet možnost zachytit na snímači celý kotouček Slunce... Výhoda 2" hranolu je právě i v jeho dostatečné mechanické stabilitě v případě použití těžkého příslušenství v podobě zrcadlovky nebo binohlavy. V provedení 1,25" můžete takovéto "závaží" samozřejmě také upnout, ale není to prostě úplně ono... Za ještě únosné lze pokládat upnutí malé binohlavy Maxbright, nebo jiné podobné, s menšími okuláry typu Plössl. Ale použití velké binohlavy Mark V osazené např. Panoptiky 24 mm, je už v 1,25" Herschelu značně naddimenzované...

Vrátím se k možnosti zdárného zaostření TV binonástavcem BinoVue i v originální konfiguraci 2" Herschela. Jak už jsem na různých místech několikrát upozorňoval, dochází díky přílišné délce TV násobiče ke kolizím s menšími hranoly, ale i zrcátky. Stejný problém nastává i zde, pokud 2" Clicklock šachtu nahradíme kratší 1,25" - poškození hrozí tentokrát filtrům. BinoVue zaostříte i v částečně vysunuté pozici, ale není to praktické. Situaci můžeme vyřešit dvojím způsobem :

- veškerým kolizím, a to s jakýmkoli příslušenstvím, předejdeme tím, že na TV 2x násobič upevníme v odzkoušeném místě  1,25" pojistný=dorazový kroužek ( #30, BA 1901531 )

- použijeme speciální Baader redukci 1,25"/2" ( #15A, BA 2408151  ), viz. foto níže, která se na 1,25" barel, zde tedy TV násobič, upevní pomocí trojice plastových červíků ( spolu s nimi jsou na redukci k dispozici i pevnější červíky ocelové )

Druhá varianta mi opravdu umožnila BinoVue zaostřit i ve 2" šachtě testovaného 2" Herschelova hranolu.

 

 

 

SKLENĚNÝ CHROMOVÝ FILTR z VOD TURNOV

Třetím výrobkem, kterým můžeme zeslabit jas naší mateřské hvězdy na potřebnou úroveň, a který jsem testoval, je skleněný chromový filtr vyrobený ve VOD Turnov. Na rozdíl od fólie a Herschelova hranolu, které zobrazují Slunce v přirozeném barevném odstínu, dostáváme za tímto filtrem obraz Slunce sytě oranžový, viz. snímek Slunce s přecházejícím Merkurem ( + detail.výřez ) :

 

 

 

SPECIÁLNÍ FILTRY PRO ZVÝRAZNĚNÍ DETAILŮ VE FOTOSFÉŘE

 

 Zobrazení detailů ve sluneční fotosféře můžeme zlepšit pomocí speciálních, především úzkopásmových filtrů. Firma Baader Planetarium nabízí k tomuto účelu tři takovéto filtry :

- Filtr "Solar Continuum" ( # 2458390-1 ) s propustností kolem 540 nm, který můžeme použít jak na pozorování, tak i fotografování

- Filtr IR Pass ( # 2458385-6 ) s hranou na 685 nm, kterým lze jen fotografovat

- Filtr K-Line ( #2458355 ) s propustností obou čar vápníku, tedy 393 i 396 nm, a určený výhradně k fotografování

Křivky propustnosti všech filtrů (nezávisle změřené ), si můžete prohlédnout v grafech níže :

 

 

 

 

                                                                                                                                                      Zdroj : Peter Höbel, SRN

 

Úzkopásmový filtr Solar Continuum dává ze své podstaty sytě zelený obraz Slunce a je na vás, zda při fotografickém použití na výsledném snímku tento odstín zachováte, či jej nakonec převedete do stupnice šedí. Já jsem pro ilustraci onu zelenou barvu na snímcích zachoval...

 

 

Úkolem filtru je zvýraznění granulace, fokulových polí a bezprostředního okolí skvrn. Účinek zvýšení kontrastu je největší u klasického achromátu a naopak - čím máte kvalitnější ED nebo APO refraktor, tak jeho účinek klesá... Důvod, proč tomu tak je, je jednoduchý - výběrem jediné barvy spektra, a ještě té nejoptimálnější, na kterou jsou objektivy nejlépe korigované, vznikne zařazením tohoto filtru i z obyčejného achromátu plně korigovaný APO objektiv. A právě proto je v tomto případě dobře vidět jak nárůst brilance, tak ostrosti... Pro ještě výraznější nárůst kontrastu detailů nabízí firma Baader tento filtr v dvojitém provedení a pouze v rozměru 1,25" - nejde o pouhé spojení dvou filtrů, ale u jednoho je sklo mírně nakloněno, čímž se ještě víc zúží pásmo propustnosti. Dvojitý filtr jsem v rámci této recenze nezkoušel. Už jediný tento filtr viditelně ztmaví obraz - výrobce ho doporučuje s vizuální Baader fólií až od průměru 150 mm, u menší apertury radí použít fólii fotografickou a zbytek doladit šedými filtry. Filtr Solar Continuum je tedy vhodný k použití, nejen s Herschelovým hranolem, ale i v kombinaci se sluneční fólií ( bez H.hranolu je fólie nutná ! ).

Filtr IR Pass ořeže viditelné spektrum, ve kterém se nejvíce projevuje seeing. Používá se tedy především k eliminaci seeingu a logicky jen k účelu fotografickému. Tento filtr lze výhodně se stejným efektem aplikovat i na snímky Měsíce a to i ve dne, protože kromě výrazného zklidnění obrazu dojde k silnému ztmavení oblohy, což se nám může hodit i při lovu tenkého srpku na příliš jasné obloze. Fotografii Měsíce přes tento filtr a současně ukázku souvztažnosti seeingu s různou vlnovou délkou vidíte obrázku níže ( vyšší rozlišení na nové kartě ) :

 

                                                                                                                                               www.baader-planetarium.com

 

IR Pass filtr můžeme stejně tak použít i na fotografie např. Marsu a Jupitera, ale zrovna tak i na snímky DSO. 

Posledním z doporučené trojice Baader filtrů je filtr K-Line, který je určen jen a pouze k fotografování, protože jeho propustné pásmo obou čar vápníku je těsně vedle tvrdého UV záření, které nám může poškodit zrak... Většina lidí by přes tento filtr stejně nic neviděla. Čipem zachycený obraz za tímto filtrem má tmavě modrý odstín a u detailů zlepší kontrast podstatně výrazněji než filtr Solar Continuum. K-Line filtr ze své podstaty vyžaduje velmi dobrou korekci objektivu v modré barvě a proto je doporučován spíše pro Newtony a pod. Dodává se pouze v rozměru 1,25" a součástí balení je i Baader sluneční fólie s fotografickou denzitou ND 3,8.

 

 

Prosím neplést si tento filtr s blokačním Ca-K modulem k pozorování, který pracuje velice úzkopásmově ( 393,4 nm - čára K vápníku )  a zviditelňuje nám spektrální oblast právě mezi fotosférou a chromosférou. V dalekohledu pak vidíme ve fialovém obrazu zhruba to, co bychom zachytili fotograficky za jednoduchým K-Line filtrem, a navíc je zde možnost zhlédnout i protuberance. Snímek z Ca-K modulu, i s porovnáním klasické H-alphy, je přidán níže :

 

                                                                                                                            www.lucamrecorder.de

SROVNÁNÍ OPTICKÝCH VLASTNOSTÍ FILTRŮ A HRANOLŮ

 

Při porovnávání vlastností výše uvedených produktů mne především zajímalo několik skutečností :

- zda se projeví nedokonalost Baader fólie, která tam ze své podstaty musí být. Její vliv si představuji tak, že kdybychom docílili nějakého Ronchigramu, budou  jeho proužky minimálně takové roztřepené...

- zda se projeví fakt, že Herschelův hranol by měl dávat výsledky nejlepší...

- jak se bude v delším časovém úseku, v souvislosti s temperováním objektivu, projevovat skutečnost, že v některých případech je objektiv refraktoru chráněn fólií, či skleněným filtrem, kdežto v případě použití Herschelova hranolu na něj celou dobu na přímo svítí Slunce...

Za nedobrého seeingu byly rozdíly velmi malé. Obraz byl dostatečně kvalitní i za relativně levnou Baader fólií. Pohled do refraktoru osazeném na konci Herschelovým hranolem nepřinesl na první pohled oproti fólii žádné markantní zlepšení.. Až vřazení filtru Solar Continuum přineslo u Herschela aspoň trochu viditelný nárůst brilance. Podobně ani skleněný chromový filtr nepřinesl žádné zlepšení, dokonce možná bylo jeho podání i oproti fólii takové nevýrazné... Některé detaily kolem slunečních skvrn byly v něm lépe vidět, možná díky příjemnému oranžovému zabarvení obrazu. Ale naopak fokulová pole u kraje kotoučku se zdála být zřetelnější v Baader fólii.

Poměrně dlouho, několik týdnů, jsem čekal na aspoň průměrný seeing, kdy by šlo použít trochu slušně zvětšení cca 200x. Sliboval jsem si od toho to, že více vyniknou nedostatky fólie, respektive se více projeví očekávaná vyšší brilance a ostrost v Herschelově hranolu. Svým způsobem se to prokázalo, hranol se dostával více do popředí a větší efekt mělo i vřazení filtru Solar Continuum. Ale nic dramatického... Naopak chromový filtr se za lepšího seeingu oproti fólii více neprosadil.

Po dvou srovnávacích pokusech se dvěma refraktory na jedné montáži ( na mé lodžii ) jsem došel k závěru, kterého jsem se obával - seeing byl horší v dalekohledu, jehož objektiv byl nechráněný, tedy dlouhodobě vystaven Slunci. Prostě za Herschelovým hranolem byl obraz mírně, ale viditelně neklidnější. Naopak nejklidnější obraz byl za skleněným pokoveným filtrem z VOD Turnov. Připomínám, že testování jsem prováděl v mých ED Vixenech, tzn., s dublety se vzduchovou mezerou. Neboli otázka zní, jak se bude chovat vzduchový triplet. A s mým olejovým tripletem CFF 140 mm riskovat mnohahodinové opékání na slunci nechci... Co se týče zlepšení seeingu zařazením filtru Solar Continuum, které nám slibuje výrobce, tak vidět v okuláru opravdu je...

 

ZÁVĚR

Levná, oboustranně pokovená, fólie je rozhodně nejuniverzálnějším nástrojem na pozorování i fotografování naší mateřské hvězdy. Můžete ji použít na jakýkoliv typ dalekohledu a její zobrazovací vlastnosti jsou nečekaně nadprůměrné. Herschelův hranol ocení majitelé refraktorů, kteří budou Slunce spíš fotografovat, především přes filtry IR Pass nebo Solar Continuum. Při pozorování přes něj je nárůst kvality obrazu v našich méně příznivých podmínkách oproti fólii malý, výraznější zlepšení viditelnosti detailů přinese až kombinace s filtrem Solar Continuum, a to především u obyčejných achromátů.  Uvedený filtr můžete ale použít i společně se sluneční fólií. Skleněný filtr pochromovaný podává zhruba podobné výsledky, jako pokovená fólie. Očekával jsem, že to bude lepší...